Laden...

Publicaties op website en op Facebookpagina SP-voorman mogen blijven staan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Publicaties op website en op Facebookpagina SP-voorman mogen blijven staan
Maastricht, 22 januari 2019

Op 8 januari diende in Maastricht een kort geding tussen een Heerlense vastgoedbaas en zijn onderneming als eisers enerzijds en de Socialistische Partij en haar Heerlense fractievoorzitter als gedaagden anderzijds. Onderwerp van het kort geding was of uitingen die gedaan zijn op de website www.foutevastgoedbazen.nl en op de Facebookpagina van de SP-voorman verwijderd moeten worden en er een rectificatie moet worden geplaatst.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het recht op vrije meningsuiting van gedaagden in dit geval zwaarder weegt dan het recht op bescherming van eer en goede naam van eisers. De uitingen hoeven daarom niet verwijderd te worden.

Oordeel van de rechter

Er dient een afweging te worden gemaakt tussen twee gelijkwaardige belangen: tegenover elkaar staan het recht van gedaagden op vrijheid van meningsuiting en het recht van eisers om niet te worden blootgesteld aan negatieve publicaties die inbreuk maken op hun eer en goede naam.

De uitingen die gedaan zijn op de website www.foutevastgoedbazen.nl en op de Facebookpagina van de SP-voorman moeten volgens de rechter worden bezien in het kader van een breed publiek en politiek debat in Heerlen, waarmee het algemeen Heerlens belang is gediend.  Eisers spelen namelijk al jarenlang een belangrijke rol in de vastgoedwereld van Heerlen en mengen zich in menige politieke discussie over de vastgoedontwikkeling van Heerlen, zonder dat zij daarbij zelf strikt onderscheid maken tussen de vastgoedondernemer als privépersoon en zijn optreden als bestuurder van zijn onderneming.

Partijen hebben in dit publieke en politieke debat duidelijk een van elkaar afwijkende visie over de (toekomstige) ontwikkeling van Heerlen, wat ook hun goed recht is. Het betreft eerder een openbaar en publiek uitvechten van verschillende (politieke) visies over de (vastgoed)ontwikkeling van Heerlen in welk kader partijen, en dus ook eisers, meer dienen te tolereren dan privépersonen. Eisers hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de informatie op de website en de Facebookpagina onjuist - en daardoor onrechtmatig - is.

Ook kan niet gezegd geworden dat gedaagden “op de man” spelen of onrechtmatige uitingen richting eisers buiten het toelaatbare in het kader van het publieke en politieke debat hebben gedaan.

Uitspraken