Rechter gelast aanvullend onderzoek in zaak schadevergoeding kleindochter vermoord Sittards echtpaar

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Rechter gelast aanvullend onderzoek in zaak schadevergoeding kleindochter vermoord Sittards echtpaar
Maastricht, 20 maart 2019

Olaf H. heeft op 12 juli 2003 een echtpaar uit Sittard vermoord en geprobeerd hun kleindochter te doden. Vandaag heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de civiele procedure die de kleindochter tegen Olaf H. is gestart. In die procedure vordert zij vergoeding van de door haar geleden en nog te lijden schade. De rechtbank heeft ten aanzien van een deel van de vordering geoordeeld dat deze zal worden toegewezen. Voordat over het resterende deel van de vordering wordt beslist, zal een onafhankelijke deskundige worden benoemd en zal eiseres nog informatie mogen overleggen.

Wat is de aanleiding voor deze zaak?

Olaf H. is door de strafrechter onherroepelijk veroordeeld voor een op 12 juli 2003 gepleegde moord op de grootouders van eiseres en poging tot doodslag op de toen 9-jarige eiseres. In een eerdere uitspraak is al bepaald dat Olaf H. aansprakelijk is voor de door de eiseres geleden en nog te lijden materiële- en immateriële schade door deze daden. In de procedure die nu bij de rechtbank loopt moet de omvang van de schade worden vastgesteld. Eiseres vordert een schadevergoeding van
1.009.162,97 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit verlies arbeidsvermogen, verlies zelfredzaamheid, medische kosten, reiskosten, buitengerechtelijke kosten en immateriële schade.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft op 20 maart 2019 een tussenvonnis gewezen.

Ten aanzien van de vordering op het punt van verlies arbeidsvermogen en verlies zelfredzaamheid heeft de rechtbank vastgesteld dat deze is gebaseerd op verzekeringsgeneeskundige rapportages. Deze rapportages zijn opgesteld aan de hand van uitgebreide informatie die niet is ingebracht in de procedure. Die informatie zal onder meer medisch van aard zijn en daarmee in beginsel vertrouwelijk. Om enerzijds zoveel mogelijk recht te doen aan die vertrouwelijkheid en anderzijds Olaf H. toch in staat te stellen om te controleren in hoeverre zijn daden van invloed zijn op het arbeidsvermogen en de zelfredzaamheid van eiseres zal de rechtbank een deskundige benoemen die onderzoek moet doen naar de juistheid van de uitgebreide informatie en de daarop gebaseerde conclusies.

De vordering die betrekking heeft op medische kosten gaat over de hogere ziektekostenverzekeringspremie die eiseres moet betalen in verband met de gevolgen van het handelen van Olaf H. De rechtbank stelt eiseres in de gelegenheid om een verklaring van haar ziektekostenverzekeraar over te leggen waaruit blijkt waarvoor door haar een aanvullende verzekering is gesloten.

Verder heeft de rechtbank bepaald dat de vorderingen ten aanzien van immateriële schade, reiskosten en buitengerechtelijke kosten zullen worden toegewezen.

Uitspraken