Laden...

Symposium 25 jaar Algemene Wet Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Symposium 25 jaar Algemene Wet Bestuursrecht
Maastricht, 13 september 2019

De rechtbank Limburg en de Universiteit Maastricht organiseren op donderdag 24 oktober 2019 van 13.00-18.00 uur een symposium ter ere van het 25-jarig bestaan van de Algemene wet bestuursrecht.

Rechtsbescherming voor de burger was een centraal thema bij de invoering van de Algemene wet bestuursrecht. Wat is van dit uitgangspunt terechtgekomen? Hoe maatschappelijk effectief is de bestuursrechter? En hoe is de relatie tussen het bieden van rechtsbescherming en de regie die de rechter voert? Hoe zorgen we ervoor dat de bestuursrechter er over 25 jaar nog toe doet? Die vragen staan centraal op een symposium dat de rechtbank Limburg en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op 24 oktober organiseren.

Programma

Na inloop en ontvangst vanaf 13.00 uur start het inhoudelijke gedeelte van het symposium om 13.30 uur. Diverse sprekers, Prof mr. B.J. van Ettekoven, voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Mr. T. Avedissian, president Centrale Raad van Beroep, Mr. P.W.E.C.Pulles, president Rechtbank Limburg, Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer, lid Europese Rekenkamer, faculteitshoogleraar Universiteit Utrecht en voormalig raadsheer en Nationale ombudsman en Mr. A.M.L. Jansen, universitair hoofddocent bestuursrecht Universiteit Maastricht, werkzaam in de rechtspraak en de wetenschap, zullen in het licht van het bovenstaande hun visie geven op de bestuursrechter en de bestuursrechterlijke rechtsbescherming anno 2019 en in de toekomst. Daarbij wordt ook uitdrukkelijk plaats ingeruimd voor debat. Het symposium en de thema’s die centraal staan zijn van belang voor ieder die zich bezighoudt met het bestuursrecht: wetgever, rechters, advocaten, rechtsbijstandsverleners, overheidsjuristen, wetenschappers en studenten. Na afloop van het inhoudelijke gedeelte is er een afsluitende borrel.

Deelname bedraagt 25 euro.

Meer informatie

Meer informatie is te lezen op de website van de universiteit: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/symposium-25-jaar-algemene-wet-bestuursrecht

Uitspraken