Terugvordering AOW pensioen met terugwerkende kracht onterecht vanwege onduidelijk aanvraagformulier

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Terugvordering AOW pensioen met terugwerkende kracht onterecht vanwege onduidelijk aanvraagformulier
Roermond, 13 maart 2018

De bestuursrechter van rechtbank Limburg heeft vandaag besloten dat het AOW pensioen van een koppel dat in de veronderstelling was duurzaam gescheiden te leven en daarom AOW ontving naar de norm voor ongehuwden niet mag worden teruggevorderd. Het aanvraagformulier was onduidelijk, aldus de rechter, en daarom kan het koppel niet worden verweten dat dit formulier onjuist is ingevuld.

Uitgangssituatie

Eisers waren gehuwd, maar woonden apart. De kosten van elkaars woningen werden betaald van een gezamenlijke bankrekening en ook werden er in beperkte mate nog samen sociale activiteiten ondernomen. Bij het aanvragen van de AOW in 2009 hebben eisers bij de meerkeuzevraag “hoe is uw woonsituatie” op het aanvraagformulier AOW “ik ben gehuwd, maar leef gescheiden” aangevinkt.

Beslissing SVB

Vervolgens is door de SVB aan ieder afzonderlijk een AOW pensioen naar de norm voor ongehuwden toegekend. In augustus 2016 heeft de SVB besloten dat eisers eigenlijk een AOW pensioen naar de norm voor gehuwden hadden moeten krijgen. Vanwege de financiële verwevenheid en omdat eisers nog samen sociale activiteiten ondernamen kon hun leefsituatie niet worden aangemerkt als duurzaam gescheiden levend als bedoeld in de AOW. Eisers moesten het teveel ontvangen AOW pensioen vanaf juni 2012 tot augustus 2016 terugbetalen.

Oordeel rechtbank

Dat laatste is naar het oordeel van de rechtbank onterecht vanwege strijd met de rechtszekerheid.

Eisers leefsituatie heeft de SVB weliswaar vanaf augustus 2016 terecht aangemerkt als niet duurzaam gescheiden levend. De voortzetting van het AOW pensioen vanaf die maand naar de norm voor gehuwden is daarom eveneens terecht. Het besluit van de SVB dat eisers het teveel betaalde pensioen vanaf juni 2012 moeten terugbetalen is niet terecht. Dit omdat niet kan worden gezegd dat eisers het aanvraagformulier onjuist hebben ingevuld. De door eisers aangevinkte optie “ik ben gehuwd, maar leef gescheiden” was, gelet op de overige voorgedrukte antwoorden, de enige juiste. Een mogelijkheid om meer duidelijkheid te geven over de leefsituatie ontbrak op het aanvraagformulier. Ook de toenmalige brochure bood geen duidelijke toelichting. Dat eisers dus voor het antwoord “ik ben gehuwd, maar leef gescheiden” hebben gekozen, terwijl dit niet overeenkwam met de juridische invulling van het begrip “duurzaam gescheiden leven”, kan eisers niet worden verweten.

Uitspraken

Meest gelezen berichten