Tijdelijk gebruik van Schootsvelden Sittard voor evenementen mag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Tijdelijk gebruik van Schootsvelden Sittard voor evenementen mag
Roermond, 16 juli 2018

De rechtbank Limburg heeft vandaag de beroepen van een aantal omwonenden van de Noordelijke Schootsvelden en het Ligneplein in Sittard ongegrond verklaard. De omwonenden hadden beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning, die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen heeft verleend voor het tijdelijk – voor de duur van 60 maanden - gebruiken van de Noordelijke Schootsvelden en het Ligneplein in Sittard voor evenementen. Op deze terreinen wordt onder andere het Oktoberfeest gehouden.

Geluidhinder

Door de omwonenden was bij de rechtbank aangevoerd dat het college niet bevoegd was een tijdelijke vrijstelling te verlenen en dat hun woon- en leefklimaat, vooral door de geluidhinder, onevenredig wordt aangetast door de toegestane evenementen.

Regels

De rechtbank heeft geoordeeld dat het college een tijdelijke vergunning mocht verlenen ook al is de behoefte aan evenementen niet tijdelijk en werd het terrein voorheen ook al voor evenementen gebruikt. De rechtbank vindt verder dat het college de omgevingsvergunning, na een afweging van de belangen van de omwonenden tegenover de belangen die zijn gemoeid met het mogelijk maken van de evenementen, mocht verlenen.
Daarbij heeft de rechtbank gekeken naar de regels die aan de vergunning zijn verbonden om de overlast voor de omwonenden te beperken, zoals de geluidnormen die voor de diverse categorieën evenementen gelden, de begrenzing van de duur en omvang van de evenementen en de rustperiodes tussen evenementen. 

Uitspraken

Meest gelezen berichten