Verbouwing, inhuizing OM en nieuwbouw rechtbank locatie Maastricht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Verbouwing, inhuizing OM en nieuwbouw rechtbank locatie Maastricht
Maastricht, 12 april 2019

Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, gaat samen met het Openbaar Ministerie (OM) op zoek naar een nieuwbouwlocatie in Maastricht. In de tussentijd wordt het gerechtsgebouw locatie Maastricht, ook wel beter bekend als Annadal, verbouwd en geschikt gemaakt voor inhuizing van het OM. De verwachting is over 8 tot 10 jaar te verhuizen naar de nieuwbouwlocatie. Over ruim 3 jaar hopen de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, en het OM samen in het gebouw aan de Annalaan gehuisvest te zijn.  Er is geen intentie dat de rechtbank Limburg hiermee (de locatie) Roermond verlaat.

Besluit

Afgelopen week hebben de Raad voor de rechtspraak en het college van Procureurs-generaal een besluit genomen over:
- verbouwing rechtbank locatie Maastricht (Annadal)
- inhuizing van het OM in de rechtbank locatie Maastricht
- nieuwbouw voor de locatie Maastricht van de rechtbank Limburg en het Openbaar Ministerie (OM).
Het bestuur van de rechtbank en het bestuur van het arrondissementsparket Limburg zijn beide content met de drie besluiten. De gemeenten Maastricht en Roermond zijn van dit besluit reeds op de hoogte.

Aanleiding inhuizing OM

De Rechtspraak onderzoekt al enige jaren of ruimte in gerechtsgebouwen efficiënter gebruikt kan worden door daar ook andere Rijkspartijen in te laten wonen. Dat bleek bij het gerechtsgebouw in Maastricht het geval te zijn. Het OM, dat tot 2014 in Annadal was gehuisvest, is toen (weer) in beeld gekomen. Het OM is sindsdien gehuisvest aan de Avenue Céramique in Maastricht. (Gescheiden) Huisvesting in hetzelfde gebouw komt ook de organisatorische en logistieke samenwerking ten goede. Na intensief overleg is dus besloten tot samenwonen. Het is een ontwikkeling die ook elders in het land te zien is.

Keuzes

De Rechtspraak en het OM stonden voor de keuze om of Annadal te verbouwen voor een langere duur met hoge kosten of te kiezen voor verbouwen van Annadal voor de kortere termijn met lagere kosten, waarna nieuwbouw in Maastricht zou volgen.

Waarom is nu gekozen voor tweede optie?

Uit het vooronderzoek bleek dat om voor die langere termijn ‘samen te kunnen wonen’ in de locatie Annadal er ingrijpend moet worden verbouwd om te voldoen aan eisen voor duurzaamheid en een eigentijds kantoorconcept. Die verbouwing zou lang duren en flinke overlast voor het personeel en bezoekers van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, meebrengen. Bovendien zijn er hoge investeringen nodig, waardoor de jaarlijkse huurlast zich ongunstig zou ontwikkelen. Een dure optie dus.
Beter was om te kiezen voor een snellere, goedkopere verbouwing en inhuizing met minder overlast. En daarnaast nieuwbouw te realiseren die veel duurzamer is, bedacht is als modern gerechtsgebouw en beter bereikbaar is in Maastricht met het openbaar vervoer. De realisatie van de nieuwbouw zal nog heel wat jaren in beslag nemen.

Beperkte verbouwing voor inhuizing OM

Om in die tussentijd toch al te kunnen samenwonen, wordt de huidige rechtbank locatie Maastricht beperkt verbouwd om inhuizing van het OM mogelijk te maken. In de tussentijd wordt gestart met de voorbereidingen voor de nieuwbouw.

Hoe verder?

Over 1,5 jaar verwachten we te starten met de verbouwing van Annadal. Als alles volgens planning verloopt, zal het OM vervolgens in 2022 zijn intrek nemen in deze locatie. Intussen wordt dan al gestart met de voorbereidingen voor de nieuwbouw, zoals het zoeken van een geschikte bouwlocatie. Daarover is nog niets bekend.

Uitspraken

Meest gelezen berichten