Laden...

Vereniging schuldig aan onrechtmatig handelen tegen de Staat

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Vereniging schuldig aan onrechtmatig handelen tegen de Staat
Maastricht, 08 november 2023

In de zaak die de Staat der Nederlanden heeft aangespannen tegen een vereniging en haar bestuurders oordeelt de rechter dat deze vereniging onrechtmatig handelt onder andere bij het geven van adviezen en informatie. Volgens de rechter leidt het handelen van de vereniging daarmee tot aanzienlijke schade voor de Belastingdienst

Wat vraagt de Staat in deze zaak?

De Staat der Nederlanden vordert dat een vereniging en haar bestuurders worden veroordeeld om te stoppen met het geven van belastingadvies dat volgens de Staat overduidelijk onjuist is. Dat advies houdt, kort gezegd, in dat alle betalingen aan een zogenoemde ANBI (Algemeen nut beogende instelling) en daarmee ook betalingen aan de Staat en Belastingdienst, als gift van de belasting kunnen worden afgetrokken. Daarnaast vordert de Staat dat de vereniging en haar bestuurders de medewerkers van de Belastingdienst niet meer mogen benaderen met bepaalde uitlatingen en ook anderen niet meer mogen adviseren dat te doen.

Het oordeel van de voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter oordeelt dat het verstrekken van adviezen en informatie met de inhoud die de vereniging aan haar leden - en via YouTube aan anderen - verstrekt over de vraag of nog te betalen of betaalde (inkomsten)belasting kan worden aangemerkt als gift, onrechtmatig is tegenover de Staat/de Belastingdienst.

Ook vindt de rechter het onrechtmatig dat de vereniging de ambtenaren van de Belastingdienst ervan beschuldigt dat zij niet bevoegd zijn, of fraude plegen.

De motivering

Het is op zich niet onrechtmatig dat de vereniging informatie/advies verstrekt waarin wordt afgeweken van de tekst van een wetsartikel, of de uitleg die de Belastingdienst of rechters daaraan geven. Je mag namelijk de Belastingdienst of de rechter proberen er van te overtuigen dat hun mening over wat een gift is, niet juist is.

In bepaalde gevallen vindt de voorzieningenrechter dat dat niet mag.
In dit geval mag dat niet, omdat de informatie/de advisering van de vereniging zeer duidelijk onjuist is. Door rechters, waaronder door onze hoogste rechter, is in andere gevallen al beslist dat de uitleg van de vereniging over wat een gift is, duidelijk onjuist is. De vereniging weet dat ook, of zij moet dat weten. Zij zegt namelijk van zichzelf dat zij advies verstrekt op het gebied van belastingrecht.

Het handelen van de vereniging leidt ook tot aanzienlijke schade voor de Belastingdienst. Doordat veel mensen – op zijn minst 500 – gebruik maken van het duidelijk onjuiste advies, of de onjuiste informatie, moet de Belastingdienst veel tijd en geld spenderen aan het beoordelen van de belastingaangiften en verzoeken om teruggave van betaalde belasting. De vereniging weet, of moet ook weten dat de Belastingdienst daardoor veel extra werk moet laten doen door haar ambtenaren en ook meer geld kwijt is. 

De voorzieningenrechter vindt op grond daarvan dat de inhoud van de informatie/de adviezen die de vereniging verstrekt, dat de vereniging onrechtmatig handelt tegenover de Staat/de Belastingdienst.

Uitspraken