Laden...

Verkeersbesluit (Epenerbaan en andere wegen) kan niet in stand blijven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Verkeersbesluit (Epenerbaan en andere wegen) kan niet in stand blijven
Roermond, 11 augustus 2022

Op 4 augustus 2022 heeft de voorzieningenrechter (mondeling) uitspraak gedaan op het verzoek om een voorlopige voorziening in een zaak over een verkeersbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals (het college van Vaals). Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Gulpen-Wittem (Gulpen-Wittem) waren het met dat besluit niet eens en hebben de voorzieningenrechter verzocht dat besluit te schorsen. De voorzieningenrechter heeft het besluit voor een deel geschorst. 

Wat is er aan de hand?

Het college van Vaals heeft een verkeersbesluit genomen om (motor)verkeersoverlast voor mens en natuur te voorkomen of te beperken. De Wegenverkeerswet 1994 maakt dat mogelijk.

Standpunt van de verzoekers

Gulpen-Wittem was het met het verkeersbesluit niet eens, omdat het besluit voor verkeersgevaarlijke situaties zorgt en zorgt voor (motor)verkeersoverlast in de gemeente Gulpen-Wittem. De hoofdvraag die de voorzieningenrechter moest beantwoorden is of het verkeersbesluit in stand zal kunnen blijven. Volgens Gulpen-Wittem was dat niet het geval en had het college van Vaals het verkeersbesluit niet mogen nemen.

Oordeel van de voorzieningenrechter

De rechter heeft betwijfeld of het verkeersbesluit in stand zal (kunnen) blijven, omdat het niet voldoet aan eisen die de wet aan een besluit stelt en niet duidelijk is of het besluit aan die eisen zal gaan voldoen. Zij heeft daarom op grond van een belangenafweging beoordeeld of zij het verkeersbesluit moet schorsen. Zij heeft de belangen die Gulpen-Wittem heeft bij schorsing van het verkeersbesluit afgewogen tegen de belangen die het college van Vaals heeft bij het kunnen uitvoeren van het verkeersbesluit. Op grond daarvan heeft zij het verkeersbesluit gedeeltelijk geschorst en wel voor zover het gaat over de Epenerbaan, de Groenenweg, de Pannisbergweg en de Vijlenstraat.  

Uitspraken