Vorderingen van vergoeding van mijnschade niet verjaard

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Vorderingen van vergoeding van mijnschade niet verjaard
Roermond, 05 november 2018

Vrijdag 2 november heeft de bestuursrechter van de rechtbank Limburg beslist op het beroep van 2 inwoners van Kerkrade die vergoeding wensen van schade die zij stellen te lijden en nog zullen lijden in verband met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten voor hun woningen. De rechtbank is van oordeel dat het Waarborgfonds Mijnbouwschade ten onrechte de verzoeken van schade aan de woningen van de 2 inwoners heeft afgewezen omdat die verjaard zouden zijn.

Aanvang verjaringstermijn

De rechtbank is namelijk van oordeel dat de verjaringstermijn van 30 jaar pas is begonnen te lopen door het defect raken van de afsluiting van een verticale boring die is verricht bij de steenkolenwinning door de Domaniale Mijnmaatschappij. In een advies van technisch deskundigen is die gebeurtenis aangewezen als directe oorzaak van de verzakking van de bodem waardoor de schade is ontstaan. Het precieze tijdstip van die gebeurtenis is niet meer vast te stellen maar het is niet uitgesloten dat dit korter dan 30 jaar voor de vorderingen van schadevergoeding is geweest. Die onzekerheid komt voor risico van het Waarborgfonds.

Motivering

Het Waarborgfonds heeft de verzoeken ook om een andere reden afgewezen. Daarover heeft de rechtbank geoordeeld dat de weigering van schadevergoeding wat betreft toekomstige herstelkosten, kosten van jaarlijkse controle en waardevermindering van de woningen niet goed is gemotiveerd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten