Laden...

Maatregelen coronavirus

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Limburg > Maatregelen coronavirus

Coronamaatregelen rechtbank Limburg: wat betekenen ze voor u?

Hier leest u welke maatregelen de rechtbank Limburg heeft getroffen wegens het coronavirus.

Algemene informatie over de maatregelen die vanuit de Rechtspraak worden getroffen leest u op deze informatiepagina.

 

Zittingen

Rechtbank Limburg behandelt de meeste zaken in fysieke aanwezigheid van procespartijen en verdachten. Daarnaast kunnen zaken ook nog behandeld worden via tele(fonisch)horen of Skype. Rechtbank Limburg is aangepast om te voldoen aan de eisen van het RIVM.

Mondkapje

U bent verplicht in de publieke ruimten van de rechtbank een mondkapje te dragen. Neemt u een eigen mondkapje mee. In de zittingszalen hoeft u als u zit geen mondkapje te dragen.

Publiek

Belangstellend publiek is beperkt welkom in de rechtbank. Vooraf aanmelden is wel verplicht. Lees hier hoe u dat kunt doen.

Journalisten

Bent u journalist en wilt u bij een rechtszaak aanwezig zijn? Neem contact op met de afdeling Communicatie.

Uitspraken

In sommige zaken is aan partijen een datum voor de uitspraak meegedeeld. De rechtbank Limburg doet zijn uiterste best die beloofde data te halen, maar vraagt er begrip voor als de uitspraak mogelijk iets later komt.

Voorzieningen

Sanitair is open zoals gewoonlijk. Koffieautomaat en water zijn beschikbaar zoals gewoonlijk.
De snoepautomaat is gevuld met koeken, maar ook met een simpel broodje kaas.

Centrale balie

U kunt voor spoedzaken langskomen bij de Centrale Balie. Maar de coronamaatregelen blijven gelden.

Handel uw zaken bij de Centrale Balie zoveel mogelijk af per post, telefonisch en/of per e-mail. Dit om een te grote toeloop te voorkomen.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Welke zaken vinden plaats?

Klik hier voor het actuele zittingsrooster van de rechtbank Limburg.

We doen deze zaken zoveel mogelijk via telehoren, telefonisch horen of Skype en we hebben daarover contact met de betrokkenen.

Burgerlijk recht

Rolzittingen kantonzaken

De fysieke rolzitting vindt vanaf 1 september 2020 weer plaats. Partijen, waarvan de zaak op een rolzitting staat voor conclusie (conclusie van antwoord, repliek of dupliek) kunnen de conclusie schriftelijk op de gebruikelijke wijze indienen. Naast mondeling verweer voeren ter zitting, bestaat de mogelijkheid mondeling verweer te voeren door de rechtbank te bellen, te mailen, of een brief te sturen (meer informatie daarover staat in de brief die u bij de dagvaarding van de deurwaarder heeft ontvangen of die u van de rechtbank heeft ontvangen).

Komt er een (schriftelijke) reactie dan gaat het proces gewoon door. Indien u niet reageert binnen de gestelde termijn dan kan er een vonnis bij verstek worden gewezen.

Zaken die voor vonnis staan: vonnis wordt uitgesproken en aan partijen bekend gemaakt op de gebruikelijke wijze.

Met ingang van 1 juli 2021 gaan we voor de kantonrolzitting weer terug naar de indeling zoals die was voor de coronamaatregelen. De indeling van de blokken ziet er dan weer als volgt uit:

  • 10.00 uur: gedaagden waarvan de achternaam begint met de letters A-L
  • 11.00 uur: gedaagden waarvan de achternaam begint met de letters M–Z

Rolzittingen handel

De schriftelijke rolzitting handel vindt plaats zoals gebruikelijk. U kunt dus op de gebruikelijke wijze een conclusie van antwoord/repliek/dupliek of akte indienen. Als op de schriftelijke rolzitting geen stukken binnenkomen dan geldt voor handel dat de zaken voor de uit het procesreglement voorvloeiende termijnen worden aangehouden.
Komt er wel een schriftelijke reactie, dan gaat het proces gewoon door. Staat een zaak voor mondelinge behandeling dan wordt in overleg met partijen bekeken of er een alternatief daarvoor kan worden ingezet (schriftelijke dan wel via digitale voorziening).
Vonnissen worden uitgesproken en verzonden.

Mondelinge behandelingen of comparities

Partijen ontvangen bericht als de behandeling van een zaak NIET doorgaat of doorgaat via een digitale voorziening (Skype). Als partijen geen bericht ontvangen dan gaat de behandeling van de zaak op de geplande dag en tijdstip door. De rechtbank heeft maatregelen getroffen om een zitting coronaproof te laten verlopen. Meer informatie daarover vindt u bij de algemene informatiepagina van de rechtbank Limburg.

Kort gedingen

Partijen ontvangen bericht als de behandeling van een zaak NIET doorgaat of doorgaat via een digitale voorziening (Skype). Als partijen geen bericht ontvangen dan gaat de behandeling van de zaak op de geplande dag en tijdstip door. De rechtbank heeft maatregelen getroffen om een zitting coronaproof te laten verlopen. Meer informatie daarover vindt u bij de algemene informatiepagina van de rechtbank Limburg.

Kan ik een nieuwe zaak aanbrengen?

Nieuwe zaken (zowel dagvaardingen alsook verzoekschriften) kunnen normaal worden aangebracht en ingeschreven.

Strafrecht

Voor strafzittingen is het uitgangspunt dat de inhoudelijke behandeling van zaken met niet-gedetineerde verdachten weer op een fysieke zitting worden behandeld. De verdachte is daar dus bij aanwezig.

Zittingen met zaken die nu worden behandeld via een telefonische (beeld)verbinding (zoals voorgeleidingen, raadkamer-, regie- en pro-formazittingen, supersnelrecht gedetineerden) blijven zo veel mogelijk op die manier afgedaan worden.

De inhoudelijke behandeling van een (jeugd)strafzaak waarbij de verdachte gedetineerd is, zal in beginsel en voor zover dat binnen de genomen coronamaatregelen mogelijk is, in fysieke aanwezigheid van de verdachte plaatsvinden.

Wie mag er verder aanwezig zijn?

Ten aanzien van advocaten geldt dat indien de officier van justitie fysiek aanwezig is, de advocaat ook fysiek aanwezig kan zijn.

Indien er een fysieke zitting plaatsvindt, worden in beginsel alle bij het strafproces betrokken partijen zoals tolken, deskundigen, slachtoffers, benadeelde partijen, getuigen, ouder(s) met gezag/voogd, (jeugd)reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en journalisten uitgenodigd fysiek in de zittingzaal aanwezig te zijn. Voor wat betreft slachtoffers mogen alleen 'directe slachtoffers' aanwezig zijn. Zij mogen worden bijgestaan door hun advocaat of slachtofferhulp of, indien ze geen advocaat of slachtofferhulp hebben, 1 andere persoon.

Voor overige belangstellenden is beperkt plek. Hier leest u meer over het huidige toegangsbeleid.

Indien de zaalcapaciteit fysieke aanwezigheid niet toelaat, is deelname uitsluitend mogelijk via audiovisuele middelen.

Toezicht CBM (curatele, bewind en mentorschap) 

In zaken die niet schriftelijk of door middel van telefonisch of (tele)horen kunnen worden afgedaan, vindt een fysieke zitting plaats. Bij die fysieke zittingen worden de maatregelen ter verdere verspreiding van COVID-19 in acht genomen. Partijen die het betreft worden daarvoor tijdig opgeroepen bij brief.

Toezicht Wsnp

In zaken die niet schriftelijk of door middel van telefonisch of (tele)horen kunnen worden afgedaan, vindt een fysieke zitting/verhoor plaats. Bij die fysieke zittingen/verhoren worden de maatregelen ter verdere verspreiding van COVID-19 in acht genomen. Partijen die het betreft worden daarvoor tijdig opgeroepen bij brief.

Toezicht - Faillissementen

De wekelijkse faillissementszittingen op dinsdag vinden fysiek plaats op beide zittingslocaties (Maastricht en Roermond). Bij die fysieke zittingen worden de maatregelen ter verdere verspreiding van COVID-19 in acht genomen. In voorkomende gevallen kan de RC ook gelasten dat een (faillissements)verhoor fysiek plaatsvindt.

 

Bestuursrecht

Wat gebeurt er met mijn zaak?

Nog steeds kunnen niet alle zaken fysiek op zitting worden behandeld. Het kan dus zijn dat de rechtbank u benadert met de vraag of u instemt met een schriftelijke afhandeling van uw zaak. Ook kan het zijn dat een zitting met beeldverbinding wordt gehouden. Een dergelijk zitting is gelijkgesteld met een gewone zitting. Indien uw zaak in aanmerking komt voor een schriftelijke behandeling of een zitting met beeldverbinding, krijgt u hierover vanzelf bericht van de rechtbank. Ook als een fysieke zitting noodzakelijk wordt gevonden, zal de rechtbank contact met u opnemen.

Wat gebeurt er als ik een spoedzaak heb?

Iedere dag is er iemand op de rechtbank aanwezig die de binnengekomen post en faxen nakijkt. Als u een spoedzaak heeft wordt beoordeeld of de zaak schriftelijk kan worden afgedaan of dat er een zitting met beeldverbinding of een fysieke zitting wordt gehouden. U krijgt hierover telefonisch of schriftelijk bericht van de rechtbank.

Kan ik nieuwe zaken indienen of post naar de rechtbank sturen?

U kunt post en faxen nog steeds naar de rechtbank sturen. Ook kunt u nieuwe zaken indienen. Er is iedere dag iemand aanwezig die naar de binnengekomen post en faxen kijkt en de ontvangstdatum op de stukken zet. Het kan wel wat langer duren voordat u antwoord krijgt dan gebruikelijk. Voor spoedzaken geldt hetgeen hierboven is vermeld.  

 

 Vragen en antwoorden

>Alles uitklappen

Nieuws m.b.t. het coronavirus  - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws m.b.t. het coronavirus

 

 

Zittingsrooster rechtbank Limburg week 20 (17 – 21 mei 2021)Zittingsrooster rechtbank Limburg week 20 (17 – 21 mei 2021)https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/COVID-19-zittingen-week-20-2021.aspxMaastricht11-5-2021 22:00:00Onderstaand overzicht geeft een algemeen beeld van de verschillende zaken die, ondanks de coronamaatregelen, worden behandeld bij de rechtbank Limburg. <p><span>Onderstaand overzicht geeft een algemeen beeld van de verschillende zaken die, ondanks de coronamaatregelen, worden behandeld bij de rechtbank Limburg. De zaken worden op verschillende manieren behandeld; fysiek, schriftelijk, via de telefoon of via een beeldverbinding. </span><br></p>
Zittingsrooster rechtbank Limburg week 19 (10 – 14 mei 2021)Zittingsrooster rechtbank Limburg week 19 (10 – 14 mei 2021)https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/COVID-19-zittingen-week-19-2021.aspxMaastricht5-5-2021 22:00:00Onderstaand overzicht geeft een algemeen beeld van de verschillende zaken die, ondanks de coronamaatregelen, worden behandeld bij de rechtbank Limburg. <p>Onderstaand overzicht geeft een algemeen beeld van de verschillende zaken die, ondanks de coronamaatregelen, worden behandeld bij de rechtbank Limburg. De zaken worden op verschillende manieren behandeld; fysiek, schriftelijk, via de telefoon of via een beeldverbinding. De rechtbank is gesloten op donderdag 13 mei (Hemelvaart) en vrijdag 14 mei. <br></p>
Zittingsrooster rechtbank Limburg week 18 (3 – 7 mei 2021)Zittingsrooster rechtbank Limburg week 18 (3 – 7 mei 2021)https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/COVID-19-zittingen-week-18-2021.aspxMaastricht28-4-2021 22:00:00Onderstaand overzicht geeft een algemeen beeld van de verschillende zaken die, ondanks de coronamaatregelen, worden behandeld bij de rechtbank Limburg. <p>Onderstaand overzicht geeft een algemeen beeld van de verschillende zaken die, ondanks de coronamaatregelen, worden behandeld bij de rechtbank Limburg. De zaken worden op verschillende manieren behandeld; fysiek, schriftelijk, via de telefoon of via een beeldverbinding. De rechtbank is gesloten op woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag. <br></p>
Zittingsrooster rechtbank Limburg week 17 (26 – 30 april 2021)Zittingsrooster rechtbank Limburg week 17 (26 – 30 april 2021)https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/COVID-19-zittingen-week-17-2021.aspxMaastricht21-4-2021 22:00:00Onderstaand overzicht geeft een algemeen beeld van de verschillende zaken die, ondanks de coronamaatregelen, worden behandeld bij de rechtbank Limburg.<p>Onderstaand overzicht geeft een algemeen beeld van de verschillende zaken die, ondanks de coronamaatregelen, worden behandeld bij de rechtbank Limburg. De zaken worden op verschillende manieren behandeld; fysiek, schriftelijk, via de telefoon of via een beeldverbinding. De rechtbank is gesloten op dinsdag 27 april, Koningsdag. <br></p>
Zittingsrooster rechtbank Limburg week 16 (19 – 23 april 2021)Zittingsrooster rechtbank Limburg week 16 (19 – 23 april 2021)https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/COVID-19-zittingen-week-16-2021.aspxMaastricht14-4-2021 22:00:00Onderstaand overzicht geeft een algemeen beeld van de verschillende zaken die, ondanks de coronamaatregelen, worden behandeld bij de rechtbank Limburg. <p>Onderstaand overzicht geeft een algemeen beeld van de verschillende zaken die, ondanks de coronamaatregelen, worden behandeld bij de rechtbank Limburg. De zaken worden op verschillende manieren behandeld; fysiek, schriftelijk, via de telefoon of via een beeldverbinding. </p>