Laden...

Werk- en rechtsgebied rechtbank Limburg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Limburg > Werk- en rechtsgebied

Rechtbank Limburg

De rechtbank Limburg heeft twee (zittings)locaties:

  • Maastricht (hier zetelt tevens het gerechtsbestuur)
  • Roermond

Bij de rechtbank Limburg werken ongeveer 520 medewerkers, waarvan 120 rechters. Kijk voor meer informatie over de samenstelling van het bestuur en de afdelingen en teams op de pagina Organisatie.

 

Arrondissement Limburg

Het arrondissement (werkgebied) van de rechtbank Limburg omvat de gehele provincie Limburg. De betreffende regio's en gemeenten vindt u op de pagina Zaaksverdeling. Daar vindt u ook het zaaksverdelingsreglement van rechtbank Limburg (officielebekendmakingen.nl), waarin staat welke zaken op welke locatie worden behandeld.

De rechtbank is bevoegd om in haar arrondissement recht te spreken in eerste aanleg. Dit betekent dat de rechtbank de eerste instantie is die een juridisch oordeel over een zaak of conflict geeft. Daarna kan een procespartij in hoger beroep gaan. De hoger beroepszaken van het arrondissement Limburg worden behandeld door gerechtshof 's-Hertogenbosch, de Centrale Raad van Beroep (socialezekerheids- en ambtenarenzaken) of de Raad van State (overige zaken op het gebied van bestuursrecht, met uitzondering van belastingzaken).

Besluit tijdelijke zittingslocatie

Artikel 2 van het zaaksverdelingsreglement van de rechtbank Limburg, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 2 september 2019 onder nummer 48450 bepaalt dat het gerechtsbestuur kan besluiten om in afwijking van het reglement zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen.

 

Rechtsgebieden

Rechtbank Limburg behandelt zaken in de volgende rechtsgebieden:

  • bestuursrecht (waaronder belasting- en vreemdelingenrecht): conflicten tussen overheid en personen of bedrijven
  • civiel recht (waaronder insolventierecht): familiezaken en handelszaken
  • strafrecht: misdrijven en overtredingen

Locaties rechtbank Limburg

Locatie Maastricht
Locatie Roermond