Laden...

Golfcentrum Noorderpark moet sluiten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Golfcentrum Noorderpark moet sluiten
Utrecht, 24 februari 2023

Golfcentrum Chi Chi moet, een maand na de officiële opening, dinsdag haar deuren sluiten. De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de exploitatie van het golfcentrum op dit moment illegaal is, omdat niet op tijd is begonnen met de aanleg van het terrein en de 9-holesgolfbaan. 

Voorwaarden in bestemmingsplan

Het golfcentrum in het Noorderpark Ruigenhoek in Groenekan bestaat uit een hoofdgebouw met horecavoorzieningen en een zogenoemde driving range, dat is een oefenplek voor golfers met meerdere afslagplekken naast elkaar. Een oefengolfbaan met 9 holes moet nog worden aangelegd. Op 28 januari opende het golfcentrum haar deuren en kon gebruik worden gemaakt van het hoofdgebouw en de driving range. Controleurs van de gemeente De Bilt constateerden dat het golfcentrum niet aan alle voorwaarden van het bestemmingsplan voldoet, omdat de terreininrichting en de 9-holesbaan niet volgens het plan is aangelegd. De gemeente besloot, mede na klachten van omwonenden, om te handhaven: het golfcentrum moest sluiten op last van een dwangsom tot maximaal € 200.000,-. Begin deze maand bepaalde de voorzieningenrechter als ordemaatregel dat de dwangsom voorlopig van tafel ging, totdat inhoudelijk naar de zaak gekeken kon worden. Op 20 februari is de zaak op zitting behandeld tijdens een spoedprocedure, waar ook veel omwonenden aanwezig waren.

Illegale exploitatie

De voorzieningenrechter is van oordeel dat exploitatie van het golfcentrum illegaal is. De gemeenteraad van De Bilt heeft bij het vaststellen van het bestemmingsplan in 2019 besloten dat de ontwikkeling van het golfcentrum alleen ruimtelijk aanvaardbaar is als het hele terrein, inclusief de 9-holesbaan wordt ontwikkeld. Dat is nu niet het geval. Het golfcentrum mocht wel eerder open, maar dan moest binnen 12 maanden na inwerkingtreding van het bestemmingsplan begonnen zijn met de terreininrichting. Ook daar is geen sprake van. De eerste fysieke werkzaamheden op het terrein waren graafwerkzaamheden op 7 mei 2020, maar die hebben geen direct verband met de aanleg van het golfterrein. Er is dus niet tijdig gestart met de ontwikkeling van het terrein om van de uitzondering gebruik te kunnen maken. Het golfcentrum mag volgens het bestemmingsplan nu pas open als het hele terrein, inclusief de 9-holesbaan, gereed is.

Belangenafweging

Vervolgens was de vraag welke belangen zwaarder wegen: die van Chi Chi, of die van de gemeente. Dat voor het golfcentrum de financiële belangen groot zijn bij het openblijven realiseert de rechter zich. Alleen, dat is ook een bedrijfsrisico. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van het bestemmingsplan juist willen regelen dat het hele terrein ontwikkeld moet worden, inclusief de 9-holesbaan met beplanting en goede verlichting. En dus niet dat er slechts een golfcentrum zou komen, wat nu feitelijk de situatie is. Het algemeen belang van het gemeentebestuur, dat is gediend bij handhaving van overtredingen, weegt in dit geval zwaarder. Dat betekent dat vanaf dinsdag de last onder dwangsom die de gemeente oplegde weer zal gelden.

Horecavergunning

De voorzieningenrechter heeft in een tweede uitspraak geoordeeld over de horecavergunning die de burgemeester aan Chi Chi heeft verleend. De discussie ging daar vooral over de vraag of er ook horeca op de begane grond van het golfcentrum mag komen, of alleen op de verdieping en bij de afslagplaatsen. Aan het einde van de zitting heeft Chi Chi toegezegd nu geen horeca te zullen uitbaten op de begane grond. De voorzieningenrechter hoeft daarover dus niet te oordelen. En omdat het golfcentrum door de andere uitspraak toch al dicht moet is er ook geen reden om nu andere beslissingen over de horecavergunning te nemen.

Uitspraken