Google niet verplicht zoekresultaten over Almeerse man te verwijderen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Google niet verplicht zoekresultaten over Almeerse man te verwijderen
Lelystad, 21 februari 2017

Een man uit Almere spande een kort geding aan omdat hij vindt dat Google zoekresultaten moet verwijderen die leiden naar publicaties over hem. De voorzieningenrechter in Lelystad heeft gisteren beslist dat Google de zoekresultaten niet hoeft te verwijderen.

Gepubliceerde informatie

De man uit Almere zegt dat hij schade lijdt door negatieve publicaties op internet, waarin hij ten onrechte bestempeld wordt tot (ex) crimineel en iemand die diploma’s en titels verzint. Hij zou daardoor niet opnieuw maatschappelijk actief kunnen worden om zijn kost te verdienen.

De rechtsgrond

De voorzieningenrechter oordeelt dat de man uit Almere recht heeft op verwijdering van de zoekresultaten, als er sprake is van onverenigbaarheid met de Wet bescherming persoonsgegevens. Van onverenigbaarheid is sprake als de zoekresultaten ontoereikend, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn (zoals bepaald in het Costeja-arrest). Daarvan was in dit geval geen sprake.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het niet vaststaat dat de gepubliceerde informatie onjuist is. De man zegt eenvoudig aan te kunnen tonen dat hij is afgestudeerd, maar in het kort geding zijn geen kopieën van officiële documenten ingebracht die dit aantonen. Op een website heeft hij wel diverse scans van documenten geplaatst, maar een bewijs dat hij aan een universiteit is afgestudeerd ontbreekt.

Actueel

De vraag of de man wel of niet is afgestudeerd en zich dus misschien ten onrechte als afgestudeerd jurist kwalificeert is nog steeds actueel, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Dat de man niet blij is met de publicaties is goed voorstelbaar. Dit betekent echter niet dat dat voldoende reden is om de zoekresultaten te verwijderen. Het staat de man vrij om juridische stappen te nemen tegen de personen en organisaties van de publicaties. Dat zulke stappen niet verwacht kunnen worden van een eenvoudige burger, zoals zijn advocaat stelt, vindt de rechter niet aannemelijk. Zeker niet, nu de man zelf zegt dat hij een afgestudeerd jurist is die een zeer succesvol juridisch adviesbureau heeft gehad. Bovendien is hij in staat geweest om het Amerikaanse Google in kort geding te dagvaarden.

Uitspraken

Meest gelezen berichten