Laden...

Herstelonderzoek documenten vervolging Wilders zorgvuldig verricht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Herstelonderzoek documenten vervolging Wilders zorgvuldig verricht
Utrecht, 07 mei 2020

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft het herstelonderzoek naar de documenten die gaan over de beslissing om politicus Geert Wilders strafrechtelijk te vervolgen, zorgvuldig en grondig verricht. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een procedure die RTL Nieuws voerde op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Nieuwe zoekslag

De rechtbank bepaalde op 7 november 2019 in een tussenuitspraak dat de minister het verzoek om informatie te beperkt had opgevat en grondiger moest zoeken naar alle documenten die betrekking hebben op de eventuele vervolging van Wilders vanwege zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak in 2014. Het ging daarbij om zowel digitale als fysieke documenten. Op 3 februari 2020 heeft de minister de Tweede Kamer laten weten dat het nieuwe onderzoek 475 documenten heeft opgeleverd. Die zijn gedeeld met de Tweede Kamer en gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. Deze documenten zijn door de minister ook in de procedure ingebracht. Volgens RTL Nieuws is ook die zoekslag niet voldoende en zijn er mogelijk ook documenten over besprekingen tijdens de ministerraad en in het College van procureurs-generaal. Ook zouden er onder meer SMS- en WhatsApp-berichten van de toenmalig minister zijn.

Onderzoek zorgvuldig uitgevoerd

De rechtbank oordeelt dat de minister de zoekslag heeft verruimd en recht heeft gedaan aan het Wob-verzoek van RTL Nieuws. Het onderzoek, onder andere uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij, is zorgvuldig verricht. Uit de stukken blijkt dat de documenten die horen bij de besprekingen in de ministerraad zijn meegenomen bij de nieuwe zoekslag. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er meer relevante documenten zouden zijn. RTL Nieuws vraagt zich naar aanleiding van de openbaar gemaakte documenten af, of (en zo ja, wanneer) de mogelijke strafvervolging van Wilders in de ministerraad is besproken. De rechtbank oordeelt dat dit onvoldoende is om aan te nemen dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd en dat daarvan vervolgens ook documenten zouden bestaan. Dat geldt ook voor de notulen van vergaderingen van het College van procureurs-generaal. Ook het onderzoek naar meer SMS- en WhatsApp-berichten van de toenmalig minister is ruim en zorgvuldig geweest.

Procedure leidde (mede) tot openbaarmaking

Dat de minister de documenten heeft gedeeld met de Tweede Kamer en gepubliceerd heeft op www.rijksoverheid.nl betekent niet dat de minister juridisch gezien geen besluit meer hoefde te nemen om de documenten ook openbaar te maken op grond van de Wob, zoals RTL nieuws had gevraagd De rechtbank kan zich bovendien niet aan de indruk onttrekken dat de procedure van RTL Nieuws er (mede) toe heeft geleid dat een groot aantal relevante documenten is gevonden en openbaargemaakt. De rechtbank wijst er daarbij op dat de minister in eerste instantie slechts één relevant document had gevonden. Na een eerste heropening van het onderzoek vond de minister nog 24 documenten en na nog een zoekslag werden de 475 bovengenoemde documenten gevonden. De rechtbank vindt dan ook dat het beroep van RTL Nieuws gegrond is en dat de minister de proceskosten van RTL Nieuws moet betalen.

Uitspraken