Laden...

Minister moet dieper graven naar documenten vervolging Wilders

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Minister moet dieper graven naar documenten vervolging Wilders
Utrecht, 07 november 2019

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) moet grondiger zoeken naar documenten die gaan over de beslissing om politicus Geert Wilders strafrechtelijk te vervolgen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een procedure tussen RTL Nieuws en de minister.

Meer documenten

RTL Nieuws heeft op 27 juni 2018 op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de minister verzocht om alle documenten over de beslissing om Geert Wilders strafrechtelijk te vervolgen vanwege zijn ‘minder Marokkanen’- uitspraak in 2014 en over de vraag of de minister betrokken was bij de beslissing om te vervolgen. De minister heeft op 19 december 2018 een besluit op dat verzoek genomen. De minister heeft het verzoek opgevat als een verzoek om documenten van vóór 10 september 2014 die specifiek gaan over de vermeende inmenging van de minister in de beslissing om Wilders te vervolgen. Volgens de minister is daarbij slechts één document gevonden dat onder het Wob-verzoek valt. Dat document heeft de minister niet openbaar gemaakt. RTL Nieuws heeft hiertegen beroep ingesteld bij de rechtbank.

Na de zitting, op 19 juni 2019, is het onderzoek heropend omdat er nieuwe feiten boven water kwamen. Op 20 juni 2019 heeft de minister namelijk antwoord gegeven op Kamervragen. Uit die antwoorden blijkt volgens RTL Nieuws dat er meer documenten moeten zijn dan het ene gevonden document. De minister heeft vervolgens nogmaals gezocht naar documenten over de vervolgingsbeslissing die nu bij hem en het OM in beeld zijn. In totaal zijn er 25 documenten gevonden. In een aanvullend besluit heeft de minister aangegeven dat een aantal van deze documenten niet openbaar wordt gemaakt, een aantal wel en van een aantal heeft de minister gezegd dat zij al openbaar zijn.

Minister heeft te beperkt gezocht

De rechtbank vindt dat de minister het Wob-verzoek van RTL Nieuws (nog steeds) te beperkt heeft opgevat. Uit het Wob-verzoek blijkt duidelijk dat RTL Nieuws heeft gevraagd om alle documenten over de eventuele vervolging van Wilders vanwege zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak in 2014. De minister heeft dus te beperkt gezocht. Bovendien zijn er aanwijzingen dat er meer documenten zijn die onder het Wob-verzoek vallen dan de minister in zijn laatste besluit aangeeft.

De minister moet dan ook een nieuwe zoekslag maken. De minister moet nu op zoek gaan naar alle documenten die betrekking hebben op de eventuele vervolging van Wilders vanwege zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak in 2014. Het gaat dan om zowel digitale als fysieke documenten. Vervolgens moet de minister beoordelen of deze documenten openbaar gemaakt kunnen worden, zoals door RTL Nieuws is gevraagd. De minister heeft zes weken de tijd om te zoeken naar de documenten en te beoordelen of zij openbaar gemaakt kunnen worden.

Uitspraken