Interim-bestuur volkstuinvereniging onterecht verkozen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Interim-bestuur volkstuinvereniging onterecht verkozen
Lelystad, 07 augustus 2018

Het is drie leden van volkstuinvereniging ‘Ons Genoegen’ uit Lelystad verboden om zich nog langer als bestuurslid voor te doen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een kort geding tussen de vereniging en de vier leden, waaronder het interim-bestuur.

Ledenvergadering

De vereniging, met zo’n 100 leden, exploiteert een volkstuinencomplex voor de teelt van groenten en andere agrarische producten. Al enkele maanden is het onrustig binnen de vereniging en hebben er diverse bestuurswisselingen plaatsgevonden. Op 27 maart van dit jaar zijn er tijdens een algemene ledenvergadering 7 bestuursleden benoemd, waaronder een herbenoeming van de voorzitter. Samen zouden zij het bestuur van de vereniging vormen. Vier andere leden vinden deze benoeming onterecht omdat er tijdens de vergadering niet gestemd zou zijn. Deze leden hebben een door het bestuur geannuleerde (leden)vergadering in juni toch door laten gaan. Daar waren ongeveer 30 leden aanwezig. Tijdens die bijeenkomst hebben de aanwezigen ingestemd met de benoeming van de drie leden als interim-bestuursleden. Daarna is een brief aan de 7 bestuursleden gestuurd met de mededeling dat zij op de bijeenkomst in juni zijn geschorst in afwachting van hun royement als lid van de volkstuinvereniging. De drie interim-bestuursleden hebben deze 7 bestuursleden laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel en hun bankmachtiging laten intrekken. Zij hebben zichzelf als bestuurslid laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Statuten

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn tijdens de ledenvergadering in maart de statuten niet nageleefd. De leden die zich toen verkiesbaar hebben gesteld als bestuursleden kunnen daarom niet als bestuurslid worden aangemerkt, met uitzondering van de voorzitter. Ook tijdens de bijeenkomst in juni zijn de drie leden niet volgens de statuten verkozen als interim-bestuurslid. Het enige bestuurslid op dit moment is nog de voorzitter.

Rectificatie

De drie interim-bestuursleden die kort na hun ingelaste bijeenkomst in juni alle leden hebben gemaild met de mededeling dat zij het nieuwe interim-bestuur vormen moeten dit rectificeren. Ook moeten ze de inschrijving van de voorzitter bij de Kamer van Koophandel en de bankmachtiging herstellen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten