Laden...

Minister moet meer documenten vliegramp MH17 openbaar maken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Minister moet meer documenten vliegramp MH17 openbaar maken
Utrecht, 20 juli 2021

De minister van Justitie en Veiligheid moet meer informatie openbaar maken over de vliegramp met vlucht MH17 in 2014. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland besloten in een einduitspraak tussen RTL Nieuws en de minister. RTL Nieuws vroeg de minister op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) documenten openbaar te maken, maar dat verzoek werd deels afgewezen of documenten werden onleesbaar gemaakt.

Wob-verzoek

RTL Nieuws diende een Wob-verzoek in voor de openbaarmaking van stukken rondom vlucht MH17. Het verzoek gaat om documenten die zijn opgenomen in het zogenoemde ‘Archief MH17’ voor zover dat onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt. Delen van dat archief vallen ook onder andere ministeries. In het archief van het ministerie van Justitie en Veiligheid zitten documenten en correspondentie van onder andere de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwering in Europa (OVSE). Het ministerie heeft naar aanleiding van het Wob-verzoek gezocht naar documenten waar RTL Nieuws om vraagt. Een deel van de gevonden documenten is openbaar gemaakt, maar een deel ook niet of slechts beperkt.

Onvoldoende uitleg; meer openbaar maken

Om te kunnen bepalen of het ministerie terecht delen zwart maakte of documenten niet verstrekte heeft de rechtbank de stukken wél ingezien. De meervoudige kamer van de rechtbank Midden-Nederland was in februari van dit jaar van oordeel dat de minister voor een aantal documenten meer uitleg moest geven waarom bepaalde passages niet openbaar zijn gemaakt. Dat heeft de minister na die tussenuitspraak gedaan. De rechtbank beslist nu in de einduitspraak dat de uitleg van de minister op een aantal punten voldoende is. Voor verschillende passages uit een verslag dat een ambtenaar maakte van een overleg van 9 mei 2014 van de European Civil Aviation Conference (ECAD) is de uitleg onvoldoende. De rechtbank draagt de minister op om de passages uit dat verslag alsnog openbaar te maken.

Uitspraken