Laden...

Rechtbank verbiedt motorclub Caloh Wagoh

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Rechtbank verbiedt motorclub Caloh Wagoh
Utrecht, 19 april 2021

Motorclub Caloh Wagoh wordt verboden en ontbonden als vereniging. Dit geldt ook voor alle lokale chapters. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist. Het Openbaar Ministerie (OM) had in een civiele procedure om het verbod gevraagd omdat de activiteiten van Caloh Wagoh in strijd zouden zijn met de openbare orde. De rechtbank oordeelt dat dit inderdaad zo is. Die activiteiten vormen een ernstig gevaar voor de samenleving en kunnen die zelfs ontwrichten.

 De persrechter legt uit

Criminele activiteiten

Het OM droeg tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak verschillende voorbeelden aan waaruit zou moeten blijken dat de activiteiten van Caloh Wagoh in strijd zijn met de openbare orde. Zo blijkt onder andere uit chats die aangetroffen zijn op de harde schijf van één van de bestuursleden dat hij door twee personen is gevraagd iemand te liquideren. Het bestuurslid gaf vervolgens drie andere leden van Caloh Wagoh de opdracht de liquidatie uit te voeren. Volgens het OM vervullen andere leden verschillende faciliterende rollen. Zo diende een loods van één van hen als bergplaats voor vluchtauto’s en vuurwapens. Daarnaast zijn er voorbeelden van gewelddadige gebeurtenissen die volgens de rechtbank voortkomen uit de geweldscultuur van Caloh Wagoh. Hierbij plegen leden van de motorclub in full colours, en dus duidelijk herkenbaar als leden van Caloh Wagoh, ernstig geweld of dreigen daarmee. Meerdere Caloh Wagoh-leden staan op dit moment terecht in het Eris-onderzoek. Daarin worden de leden strafrechtelijk vervolgd en is ook sprake van een kroongetuige die belastend over hen verklaart. De rechter in de civiele zaak is vrij in de beoordeling van de feiten en omstandigheden die het OM heeft aangevoerd. Dat in de strafzaken tegen de Caloh Wagoh-leden nog geen uitspraak is gedaan, maakt dat niet anders. De rechtbank concludeert dat het beeld dat het OM in deze civiele procedure van Caloh Wagoh heeft geschetst voldoende aannemelijk is geworden.  

Verbod en ontbinding

De vrijheid van vereniging is een grondrecht en het opleggen van een verbod zorgt voor een ernstige inbreuk hierop. Het mag dan ook alleen in het uiterste geval opgelegd worden. De rechtbank oordeelt dat dit in het geval van Caloh Wagoh aan de orde is. De motorclub vormt een ernstige aantasting van ons rechtstelsel en kan de samenleving ontwrichten. Het OM heeft toegelicht dat al langer strafrechtelijk en bestuursrechtelijk tegen Caloh Wagoh is opgetreden, maar dat dit onvoldoende is geweest om de criminele activiteiten van de motorclub te stoppen. De rechtbank oordeelt dat een verbod een noodzakelijke maatregel is. Het verbod geldt ook voor de lokale chapters omdat dit geen op zichzelf staande verenigingen zijn. Het OM had de rechtbank gevraagd om het verbod per direct in te laten gaan, maar dat verzoek wordt afgewezen. Caloh Wagoh krijgt eerst nog de kans om in hoger beroep te gaan. Pas als het verbod onherroepelijk is, zal de motorclub definitief worden verboden.

Uitspraken