Laden...

Staatsbosbeheer mag edelherten afschieten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Staatsbosbeheer mag edelherten afschieten
Lelystad, 06 december 2018

De provincie Flevoland mocht Staatsbosbeheer een vergunning geven voor het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een bestuursrechtelijke procedure tussen verschillende natuurstichtingen en het college van gedeputeerde staten van Flevoland.

Vergunning

Op 2 november heeft de provincie een vergunning afgegeven. Staatsbosbeheer heeft de vergunning nodig voor het uitvoeren van de opdracht om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar 490 dieren. De Faunabescherming, Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunning en hebben de rechter gevraagd om de vergunning voorlopig te schorsen. De stichtingen vinden het rapport dat de provincie heeft gebruikt bij de besluitvorming gedateerd, onvolledig en onduidelijk. Daarnaast vinden ze dat de provincie onvoldoende rekening heeft gehouden met de gevolgen die het schieten kan hebben voor de beschermde vogels.

In een eerdere procedure is bepaald dat de opdracht van de provincie voor het afschieten van de edelherten in stand blijft. In deze procedure draait het om de vergunning. De vergunning is nodig voor activiteiten die de beschermde vogelsoorten in de Oostvaardersplassen kunnen verstoren en het leefgebied kunnen aantasten. Het afschieten van edelherten is zo’n activiteit.

Geen ernstige gevolgen

De voorzieningenrechter twijfelt niet aan het rapport dat de provincie voor de vergunningverlening heeft gebruikt. De methode die is toegepast in het rapport is juist en de informatie is niet gedateerd. Doordat er minder gegraasd wordt zal het landschap wel veranderen, maar uit het rapport blijkt dat dit geen ernstige gevolgen zal hebben voor de beschermde vogelsoorten. Het staat ook voldoende vast dat de vogels niet worden gestoord door herten die op de vlucht slaan bij het afschieten. Dat wordt bevestigd door de ervaringen van Staatsbosbeheer met afschot en verstoringen. Ook is niet gebleken dat het geluid van het schieten tot een schrikeffect leidt.

Wintersterfte

Tot slot is de voorzieningenrechter het met de provincie eens dat een situatie zoals vorige winter voorkomen moet worden. Toen stierf een grote groep edelherten in de Oostvaardersplassen aan voedselgebrek en dat leidde tot grote maatschappelijke onrust. De voorzieningenrechter is het wel met de stichtingen eens dat de provincie het besluit zorgvuldiger had moeten voorbereiden.

Met deze uitspraak mag Staatsbosbeheer beginnen met het terugbrengen van het aantal dieren tot 490.

Uitspraken