Laden...

Veroordeling voor mannen die doorgingen met verboden motorclubs

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Veroordeling voor mannen die doorgingen met verboden motorclubs
Utrecht, 20 februari 2024

Vijf mannen die ondanks een verbod op de Hells Angels tóch doorgingen met de motorclub zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een maand. Het vijftal hield de verboden motorclub in stand door in een clubhuis in Utrecht clubavonden te bezoeken. In een andere zaak die bij de rechtbank Midden-Nederland diende, zijn ook twee mannen veroordeeld wegens voortzetting van de verboden motorclub Satudarah.

Clubavond Hells Angels

In maart vorig jaar treft de politie in een pand in het centrum van Utrecht een ontmoetingsplek aan voor leden van de Hells Angels. Overal in het pand hangen posters, schilderijen en foto’s die verwijzen naar de motorclub. Daarnaast vindt de politie diverse kledingstukken, waaronder jassen en T-shirts, met afbeeldingen en teksten van de Hells Angels. Omdat de motorclub in 2022 (onherroepelijk) is verboden, worden de vijf mannen die op dat moment aanwezig zijn aangehouden.

Charter Utrecht

De mannen stellen dat zij samen kwamen als leden van de Hells Angels charter Utrecht en dat het in 2022 opgelegde verbod op Hells Angels Holland niet op hen van toepassing is. In het arrest van het Hof staat daarover dat de Nederlandse charters niet onder de verbodenverklaring van Hells Angels Holland vallen, maar dat het verbod indirect wel gevolgen voor die charters heeft: “Als de verklaring en het verbod eenmaal onherroepelijk zijn, staat het hen ook niet meer vrij om de werkzaamheid van HAMC en HAMC Holland voort te zetten.” De vraag die in deze zaak moet worden beantwoord is of het houden van of het komen op de clubavonden in Utrecht, gezien kan worden als voortzetting van de zogenoemde werkzaamheid van de verboden motorclub Hells Angels Holland.

Veroordelingen

De rechtbank oordeelt dat dit zo is. Het feit dat het houden van de clubavonden plaatsvond binnen de niet-verboden Hells Angels charter Utrecht, betekent niet automatisch dat ze daar niet doorgingen met de verboden motorclub. Bovendien waren de vijf mannen ook lid van Hells Angels Holland en bestond die motorclub uit leden van de onderliggende charters. Voor wat betreft het houden van clubavonden staat het volgens de rechtbank vast dat de mannen ook na het opgelegde verbod op de oude voet zijn verdergegaan. Door met andere Hells Angels samen te komen in een clubhuis, hebben ze de werkzaamheid van de verboden motorclub, waarbinnen een geweldscultuur bestond, voortgezet. De rechtbank veroordeelt de mannen tot een voorwaardelijke celstraf van één maand, met een proeftijd van 2 jaar. Eén van hen krijgt daarnaast nog een boete van 950 euro voor wapen- en drugsbezit. 

In een andere zaak waarin vandaag uitspraak is gedaan, zijn twee mannen veroordeeld voor voortzetting van de werkzaamheid van de in 2020 verboden motorclub Satudarah. Het tweetal stond op een motorbeurs in Houten met drie vlaggen met daarop een logo dat precies lijkt op dat van een supportclub van Satudarah, die ook verboden is. De rechtbank legt de mannen een celstraf op van 4 weken waarvan 2 weken voorwaardelijk en een taakstraf van 80 uur.

Uitspraken