Laden...

Weduwe André Hazes geen erfgenaam maar wel recht op erfenis, dochter te laat met kort geding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Weduwe André Hazes geen erfgenaam maar wel recht op erfenis, dochter te laat met kort geding
Utrecht, 23 februari 2023

De weduwe van André Hazes, Rachel, mag zich voorlopig erfgenaam blijven noemen van de Nederlandse volkszanger. Ook mag zij de exploitatie van de intellectuele eigendomsrechten van de zanger voortzetten, ondanks het feit dat zij volgens het testament geen erfgenaam is. Tot die conclusie komt de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. De dochter van André Hazes is volgens de rechter te laat met het indienen van haar vorderingen in deze kortgedingprocedure omdat zij in 2020 al wist dat haar moeder geen erfgenaam was. Het spoedeisende belang ontbreekt. De beoordeling van de eisen van de dochter hoort thuis in een bodemprocedure.

Verdeling erfenis

André Hazes is in 2004 overleden. Op dat moment was hij getrouwd met Rachel. Hazes heeft in zijn testament laten opnemen dat zijn vrouw geen erfgenaam is als er op het moment van zijn overlijden een echtscheidingsprocedure loopt. Begin 2005 is de erfenis van Hazes verdeeld. Toen is door alle betrokkenen (de weduwe, de executeur én de belangenvertegenwoordiger van de kinderen) beslist dat alles wat tot de huwelijksgoederengemeenschap behoorde (waaronder de erfenis) aan de weduwe wordt toegekend. Omdat zij daardoor meer kreeg dan waar zij recht op had, is zij aan beide kinderen een bedrag verschuldigd. Dat bedrag is toen berekend.

Foto: ANP/Rene van den Berg

Eisen dochter

Volgens de dochter van de zanger doet haar moeder sinds 2005 zich ten onrechte voor als erfgenaam van Hazes. In een kortgedingprocedure vraagt de dochter de rechter haar moeder dit te verbieden. Ook wil de dochter dat de rechter bepaalt dat haar moeder stopt met de exploitatie van de intellectuele eigendomsrechten (zoals het auteursrecht en merkenrecht). Tot slot wil de dochter een kopie van stukken die bij de afwikkeling van de erfenis een rol hebben gespeeld.

Te laat

De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat Rachel geen erfgenaam is op grond van het testament van André Hazes. Het staat vast dat er op het moment van zijn overlijden een echtscheidingsprocedure liep. Zoals gezegd waren alle betrokkenen het er destijds over eens dat Rachel alles kreeg toegekend wat tot de huwelijksgoederengemeenschap behoorde, waaronder de volledige erfenis. In dat licht beschikt zij dus over de volledige erfenis. Maar of zij zich ook erfgenaam mag noemen hangt af van de context waarin zij dat zegt en de woorden die zij gebruikt. De beoordeling daarvan hoort niet thuis in een kortgedingprocedure, maar in een bodemprocedure. Bovendien wist de dochter al in 2020 dat haar moeder volgens het testament geen erfgenaam was. Als zij over die kwestie pas in 2023 een kort geding aanspant is zij voor zo’n spoedprocedure te laat. Dat geldt ook voor het gevraagde verbod om zelfstandig door te gaan met de exploitatie van de intellectuele eigendomsrechten. Ook de beoordeling van die vordering hoort in een bodemprocedure thuis. Partijen twisten er namelijk over of die rechten (geheel of voor een deel) door André Hazes zijn ondergebracht in zijn vennootschappen. Als dat zo is, mag de weduwe in elk geval die rechten zelf exploiteren. Zij is namelijk bij de verdeling in 2005, met toestemming van alle betrokkenen, eigenaar geworden van die vennootschappen. Voor zover Hazes bij zijn overlijden intellectuele eigendomsrechten in eigen bezit had, hangt de beoordeling van deze vordering af van weer een andere vraag. Dan gaat het erom of de aan de weduwe toegekende rechten wel aan haar zijn overgedragen conform de voor dat soort rechten geldende eisen.

Bankafschriften

Wel moet de weduwe haar dochter kopieën geven van twee (toenmalige) bankrekeningen van haar en van André Hazes. Ook moet zij het rapport dat destijds door een accountantskantoor is opgemaakt over de waardering van de aandelen van de holdingvennootschap van de volkszanger in kopie aan haar dochter toesturen. Als uit die stukken blijkt dat de waardering van de huwelijksgoederengemeenschap niet goed is gegaan, kan dat betekenen dat de weduwe haar kinderen een te laag bedrag heeft betaald.

Uitspraken