Laden...

Rechtsgebieden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Bestuursrecht

Bestuursrecht behandelt conflicten tussen overheid en personen/bedrijven.

 

Nieuwe Zaaksbehandeling

De sectie bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland hanteert bij de behandeling van beroepen de landelijke procesregeling bestuursrecht en de Nieuwe Zaaksbehandeling.

                       

Vertegenwoordiging in bestuurszaken

Voor een procedure bij de sectie bestuursrecht is het niet verplicht een advocaat in te schakelen. U kunt de procedure zelf voeren, maar u kunt zich ook laten vertegenwoordigen door een ander, die dan als gemachtigde optreedt. In die gevallen kan de rechtbank van de gemachtigde een machtiging verlangen, waaruit blijkt dat hij gerechtigd is om voor u beroep in te stellen.

                       

 

Wijze van verzending van de uitspraak

De sectie bestuur van de rechtbank Noord-Holland stuurt afschriften van uitspraken niet per aangetekende brief maar per gewone brief. Dit is mogelijk volgens artikel 8:37 van de Algemene wet bestuursrecht.

               

Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken

Het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (CIV) is gevestigd bij de rechtbank Noord-Holland. Het CIV ontvangt verzoek- en beroepschriften met betrekking tot vreemdelingenzaken en bepaalt vervolgens welke rechtbank de zaak gaat behandelen.

               

 

Douanezaken

Tegen een beschikking van de douane kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank Noord-Holland. Dit is de enige rechtbank waar douanezaken worden behandeld.

               
       

 

Civiel recht

De civiele rechter behandelt familiezaken en handelszaken vanaf 25.000 euro.

De kantonrechter behandelt binnen het civiel recht huur-, pacht- en arbeidszaken, bepaalde familiezaken en handelszaken tot 25.000 euro.

 

Strafrecht

Strafrecht behandelt misdrijven en overtredingen.

De sectie strafrecht van de rechtbank Noord-Holland houdt ook zittingen op de locatie Haarlemmermeer. Daar worden drugszaken behandeld, zoals de bolletjesslikkers. Ook andere strafbare zaken die gepleegd zijn op de luchthaven Schiphol worden behandeld, zoals mensenhandel, bagagediefstal, zakkenrollerij, illegale invoer van goederen en het gebruikmaken van valse/vervalste paspoorten.

                   

Zie ook: