Laden...

Procedures bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtsgebieden > Bestuursrecht > Procedures

Niet eens met besluit bestuursorgaan

Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan en uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u naar de rechter. In het bezwaarschrift kunt u het bestuursorgaan ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

 

Procedures vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. Er zijn verschillende procedures, deze staan beschreven in de volgende onderwerpen:

 

Voorlopig oordeel bij spoed

Een voorlopige voorziening is een aparte procedure, naast een lopende bezwaar- of beroepsprocedure. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst in de lopende procedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang.

 

Hoger beroep in een bestuurszaak

Welk gerecht het hoger beroep behandelt, is afhankelijk van het soort zaak:

Belastingrecht

De 4 gerechtshoven oordelen over belastingzaken in hoger beroep.

Sociale zekerheid en ambtenaren

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) behandelt zaken in hoger beroep over studiefinanciering, sociaal zekerheids- en ambtenarenrecht.

 

Economisch bestuursrecht en tuchtrechtspraak

De Rechtbank Rotterdam behandelt zaken op grond van de Mededingingswet, Postwet, Warenwet, Telecommunicatiewet en financiële toezichtwetgeving. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt het hoger beroep in deze zaken. Daarnaast is het CBb belast met tuchtrechtspraak voor accountants en het hoger beroep over de Meststoffenwet.

Overige zaken inclusief vreemdelingenrecht

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoger beroepsrechter in de overige zaken inclusief vreemdelingenzaken.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact