Laden...

Centrale Informatiebalie Rechtbank Noord-Nederland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Waarvoor kunt u bij de Centrale Informatiebalie onder meer terecht?

 • Algemene informatie over procederen binnen de rechtbank.
 • Betalingen (zoals griffierechten).
 • Apostille en legalisatie.
 • Inzage of afschrift van stukken.
 • Inschrijving gezamenlijk gezag over minderjarige kinderen buiten huwelijk.
 • Inzage en deponeren algemene leveringsvoorwaarden van ondernemingen.
 • Eigen aangifte faillissement.
 • Afgifte verklaring non-faillissement.
 • Indienen formulier bij het verwerpen of aanvaarden van een nalatenschap.
 • Indienen declaraties tolken, getuigen en getuigen-deskundigen.
 • Instellen hoger beroep tegen strafvonnissen/beslissingen.
 • Indienen klaagschriften.
 • Aanvragen formulier gratieverzoek.
 • Afgifte akte non-appel (echtscheiding).
 • Afgifte non-verzet (fusie, liquidatie en kapitaalsvermindering).