12 jaar gevangenisstraf voor doodslag prostituee Vishoek

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > 12 jaar gevangenisstraf voor doodslag prostituee Vishoek
Groningen, 13 mei 2016

Op 8 januari 2013 werd in het prostitutiepand aan de Vishoek in Groningen het levenloze lichaam aangetroffen van een vrouw. Gisteren heeft de rechtbank Noord-Nederland in Groningen een 47-jarige man veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor doodslag. De man heeft de prostituee meerdere malen in de rug gestoken, ten gevolge waarvan zij is overleden.

Overtuigend bewijs

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de man de 43-jarige prostituee om het leven heeft gebracht. De buurvrouw van het slachtoffer heeft de man herkend als de persoon die op 8 januari, op het tijdstip waarop het slachtoffer is overleden, op de werkplek van de prostituee aanwezig was. Daarnaast is er in de woning en op de schoenen van de man bloed gevonden dat, in hoogst mogelijke mate van waarschijnlijkheid, afkomstig is van de overleden vrouw.

Op het heft van het mes dat in de nabije omgeving van de plaats delict is aangetroffen, is een Y-chromosomaal DNA-profiel gevonden dat overeenkomt met het Y-chromosomale profiel van verdachte. Op hetzelfde mes is ook bloed van het slachtoffer aangetroffen. Uit forensisch onderzoek door het NFI en IFS blijkt dat het aannemelijk is dat dit mes is gebruikt tijdens het delict.

Volledig toerekeningsvatbaar

In het onderzoek naar de geestvermogens van verdachte zijn geen aanknopingspunten gevonden voor een advies tot (enige) vermindering van de toerekeningsvatbaarheid van verdachte voor het ten laste gelegde. De rechtbank is, in overeenstemming met dit onderzoek, dan ook van oordeel dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar was ten tijde van het plegen van het feit.

Twaalf jaar gevangenisstraf

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 12 jaar. Ze legt een zwaardere straf op dan door de officier van justitie is geëist. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een zeer ernstig strafbaar feit. Hij heeft het slachtoffer, om redenen die onbekend zijn gebleven, op gewelddadige wijze met meerdere messteken om het leven gebracht. Het slachtoffer laat twee dochters en een vriend na, die ernstig lijden onder het verlies van hun moeder en vriendin. Deze daad heeft daarnaast voor de rechtsorde in zijn algemeenheid, en voor de prostitutiewereld in het bijzonder, een schokkend karakter en brengt gevoelens van angst en onveiligheid teweeg.

Uitspraken

Meest gelezen berichten