Laden...

Aanbesteding onderzoek naar situatie rechtbank Noord-Nederland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Aanbesteding onderzoek naar situatie rechtbank Noord-Nederland
Groningen, 05 februari 2020

Begin februari is gestart met een aanbestedingstraject voor een onafhankelijk, extern onderzoek naar de situatie bij rechtbank Noord-Nederland. Dit naar aanleiding van een aantal incidenten binnen de rechtbank in 2019. Naar verwachting wordt het aanbestedingstraject begin maart 2020 afgerond.

Niet alleen onderzoek naar incidenten

In 2019 hebben zich vijf incidenten binnen de rechtbank voorgedaan die onderzocht gaan worden. Onder andere het besluit van het bestuur van de rechtbank om een kritische rechter zijn column op het interne netwerk van de rechtbank te ontnemen en het gelijktijdig vertrek van drie managementassistenten van het bestuur. Het onderzoek zal zich niet alleen richten op de betreffende incidenten. Ook dient de organisatiecultuur aan bod te komen, voor zover deze samenhangt met de incidenten. Tot slot zal het onderzoek zich moeten richten op de eventuele gevoelens van sociale onveiligheid.

Te volgen methoden van onderzoek

Naast de onderwerpen van het onderzoek, vermeldt de onderzoeksopdracht ook dat het onderzoek dient te bestaan uit dossieronderzoek, feitenonderzoek door middel van interviews, een enquête naar de sociale veiligheid onder alle medewerkers van rechtbank en een cultuuronderzoek.

Streven naar afronding voor de zomer

De aanbesteding voor het onderzoek wordt uitgevoerd door de centrale inkoopafdeling bij de Raad voor de Rechtspraak. Herman van der Meer, waarnemend rechtbankpresident, is opdrachtgever. Hij laat weten dat het streven is om het onderzoek en de bespreking van de resultaten daarvan voor de zomer af te ronden.

Opdrachtformulering met medewerkers en ondernemingsraad

Voorafgaand aan het aanbestedingstraject is door Van der Meer de opdracht voor het uit te voeren onderzoek geformuleerd. Alle medewerkers heeft hij de opdrachtformulering in concept toegestuurd met het verzoek om suggesties te doen. Met de ondernemingsraad is vervolgens overeenstemming bereikt over de definitieve opdrachtformulering. De vakbonden zijn medio januari bijgepraat over de stand van zaken.

Uitspraken