Laden...

Beroepen tegen vergunningen festival niet ontvankelijk verklaard

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Beroepen tegen vergunningen festival niet ontvankelijk verklaard
Leeuwarden, 18 april 2018

In deze uitspraak van de meervoudige kamer van de rechtbank Noord-Nederland worden de beroepen tegen de door de gemeente verleende evenementenvergunning en geluidsontheffing voor het in 2016 door Psy-Fi in het gebied De Groene Ster georganiseerde muziekfestival, niet ontvankelijk verklaard. De rechtbank stelt namelijk vast dat er geen belang meer bestaat bij een rechterlijke beoordeling van de rechtmatigheid van die evenementenvergunning en geluidsontheffing.

Vergunningen niet op dezelfde grondslag beoordeeld

Dat heeft te maken met het feit dat de gemeente ter zitting heeft aangegeven dat een door Psy-Fi voor de zomer van 2018 nog aan te vragen evenementenvergunning en geluidsontheffing niet op dezelfde (juridische) grondslag zal worden beoordeeld als die van 2016. De gemeente heeft ter zitting namelijk te kennen gegeven alsnog uitvoering te gaan geven aan wat de rechtbank in eerdere uitspraken ten aanzien van het in 2015 door Psy-Fi gehouden muziekfestival heeft geoordeeld. In die uitspraken is de planologische onderbouwing, de evenementenvergunning en de geluidsontheffing door de rechtbank onrechtmatig en daarmee onjuist bevonden.

Ander juridisch kader

De voor 2016 verleende evenementenvergunning en geluidsontheffing zijn grotendeels op dezelfde (juridische) grondslag verleend en daarmee eveneens niet houdbaar. De gemeente heeft laten weten dat daarom voor het in de zomer van 2018 door Psy-Fi geplande muziekfestival een geheel ander (juridisch) kader wordt gehanteerd. Zo zal onder meer het festivalterrein ingrijpend worden gewijzigd en worden andersoortige en aangescherpte geluidsnormen gehanteerd om omwonenden tegen (onduldbare) geluidsoverlast te beschermen. Voorts zal de gemeente opnieuw en met inachtneming van hetgeen door de rechtbank in een eerdere uitspraak is overwogen, moeten bezien of het houden van muziekfestivals in De Groene ster planologisch (goed) inpasbaar is.

Beoordeling door de rechtbank voor 2018 is zinledig

Het in dat kader nog te nemen besluit zal mede worden betrokken bij de beoordeling van de aanvraag door Psy-Fi voor het muziekfestival in de zomer van 2018. In het licht van vorenstaande is een beoordeling door de rechtbank van de voor 2016 verleende evenementenvergunning en geluidsontheffing zinledig geworden, nu deze beoordeling niet meer van (overwegend) belang kan zijn voor de vergunningverlening voor Psy-Fi 2018.

Uitspraken