Laden...

Bestuursrechter vernietigt geluidsontheffing en omgevingsvergunning Psy-Fi 2022

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Bestuursrechter vernietigt geluidsontheffing en omgevingsvergunning Psy-Fi 2022
Groningen, 19 augustus 2022

Vandaag heeft de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in een aantal beroepen tegen de besluiten die door de burgemeester en de B&W van de gemeente Leeuwarden zijn genomen ten behoeve van Psy-fi 2022. 

Geluidsspectrum, voorgeschreven handhaving en zienswijzeprocedures

De beroepen zijn ingediend door een bewoner van een naburig dorp, door de Stichting Groene Ster Duurzaam en door Psy-fi. De rechtbank heeft naar aanleiding van de betrokken beroepen de geluidsontheffing en de omgevingsvergunning vernietigd. De geluidsontheffing is vernietigd omdat een onjuist geluidsspectrum is toegepast en de voorgeschreven handhaving naar het oordeel van de rechtbank te beperkt was. De omgevingsvergunning is vernietigd omdat de voorgeschreven zienswijzeprocedure niet goed is toegepast omdat het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbesluit niet opnieuw ter inzage hebben gelegd nadat het ingrijpend was gewijzigd en ook een groot aantal belangrijke stukken die aan die wijzing ten grondslag lagen, niet ter inzage heeft gelegd. 

Twee herstelbesluiten niet in beroep betrokken

Het college heeft na de sluiting van het onderzoek nog een tweetal herstelbesluiten aan de rechtbank doen toekomen. De rechtbank heeft deze besluiten op grond van de beginselen van een goede procesorde niet in het beroep betrokken maar de besluiten aan het college teruggestuurd opdat het college, wanneer ze deze besluiten wil handhaven, er conform de wettelijke regels alsnog kennis van kan geven.

Verbod op verkoop lachgas

Het beroep van Psy-fi gericht tegen het verbod in de evenementenvergunning om lachgas te verkopen tijdens het evenement, is ongegrond verklaard omdat het binnen de bevoegdheid van de burgemeester ligt om tot de conclusie te komen dat die verkoop ongewenst is.

Uitspraken