Inwoonster gemeente Pekela houdt recht op huishoudelijke hulp

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Inwoonster gemeente Pekela houdt recht op huishoudelijke hulp
Groningen, 02 februari 2015

 

De gemeente Pekela mag de huishoudelijke hulp aan een inwoonster van de gemeente niet met ingang van 1 januari 2015 beëindigen. Dit heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland in Groningen bepaald. De inwoonster houdt recht op 8.5 uur huishoudelijke hulp per week.

De inwoonster had bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente dat de huishoudelijke hulp voor 8.5 uur per week met ingang van 1 januari 2015 vervalt. Dit als gevolg van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning die per 1 januari 2015 van kracht is (de WMO 2015).
 
In oktober 2014 is aan de inwoonster een indicatie voor huishoudelijke hulp van 8.5 uur verstrekt. Zij kreeg deze indicatie al jarenlang volgens de WMO 2007. De huishoudelijke hulp wordt volgens de WMO 2015 per 1 januari een algemene voorziening. De gemeente stelt dat de inwoonster, met ingang van deze wet, niet meer in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp.
 
De rechtbank is van oordeel dat de beperkte duur van de indicatie van een maand niet voldoet aan de in de WMO 2007 geregelde compensatieplicht. Gemeenten zijn verplicht om mensen met een beperking of psychische problematiek te compenseren voor de beperkingen die zij ondervinden bij hun zelfredzaamheid en participatie. Door het laten vervallen van de huishoudelijke hulp met ingang van 1 januari 2015, kan de indicatie niet worden gezien als een compensatie voor de beperkingen van de inwoonster.
 
Ook is het de vraag of de gemeente Pekela op grond van de WMO 2015, zoals die per 1 januari 2015 geldt, mag bepalen dat inwoners van Pekela alleen recht op huishoudelijke hulp hebben via een algemene voorziening. In 2013 bepaalde deze rechtbank voor de gemeente Emmen dat dat onder de oude WMO niet mocht.

Uitspraken

Meest gelezen berichten