Kantonrechter schorst Korrect BV te Emmen als bewindvoerder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Kantonrechter schorst Korrect BV te Emmen als bewindvoerder
Noord-Nederland, 16 juni 2014

De kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland heeft het bewindvoerderskantoor Korrect Maatschappelijke Financiële Dienstverlening B.V. (hierna: Korrect BV) te Emmen als bewindvoerder geschorst in ruim 450 dossiers. Dit is gebeurd naar aanleiding van een melding door het voltallige personeel van onregelmatigheden. Om de continuïteit voor de cliënten te waarborgen heeft de kantonrechter het bewindvoerderskantoor Kompas Zuidlaren BV in alle dossiers benoemd tot tijdelijke bewindvoerder.

De schorsing vindt plaats nadat uit een onaangekondigde controle van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (hierna: BPBI) bleek dat er aanwijzingen zijn voor verduistering van geld. Korrect BV was lid van deze branchevereniging. Naar verluidt is Korrect BV inmiddels geroyeerd als lid van BPBI. Het onderzoek werd gedaan na een melding bij BPBI. Nader onderzoek moet uitwijzen of er inderdaad sprake is van verduistering en, zo ja in welke zaken. Het gaat, naar het nu lijkt, hoofdzakelijk om pgb-gelden (Persoonsgebonden Budget). Het geld is volgens zeggen gebruikt voor de bedrijfsvoering van Korrect BV; of het ook voor privédoeleinden is gebruikt, zal worden onderzocht.

In overleg met de kantonrechter heeft Korrect BV inmiddels een externe interim manager aangesteld aan wie alle bevoegdheden zijn overgedragen. De kantonrechter heeft aanwijzingen gegeven tot het verrichten van nader onderzoek. Totdat de rapportage beschikbaar is, blijft Korrect BV in ieder geval geschorst. Daarna zal de kantonrechter beslissen of ontslag moet volgen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten