Laden...

Negen jaar gevangenisstraf voor doodslag en mishandeling Oosterwolde

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Negen jaar gevangenisstraf voor doodslag en mishandeling Oosterwolde
Leeuwarden, 18 februari 2021

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft op 18 februari 2021 uitspraak gedaan in de strafzaak over de steekpartij en de mishandeling die op 4 april 2020 te Oosterwolde plaatsvonden. De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 jaar, met aftrek van het voorarrest, ter zake doodslag en mishandeling.

Fysieke confrontatie

Op 4 april 2020 bracht verdachte zijn kinderen thuis bij hun moeder alwaar de vriend van de moeder ook aanwezig was. Verdachte en de vriend van de moeder liepen op elkaar af en er volgt een fysieke confrontatie. Verdachte heeft tijdens de confrontatie met deze man een mes gepakt en hem meermalen gestoken. Eén van de steekwonden is de man fataal geworden.
Na deze confrontatie heeft verdachte ook nog de moeder van zijn kinderen meerdere malen geslagen.

Schadevergoedingen

Naast de gevangenisstraf heeft de rechtbank bepaald dat verdachte de gevorderde affectieschade aan de nabestaanden, te weten de kinderen van het overleden slachtoffer, moet betalen. Ook dient verdachte de gevorderde schadevergoeding met betrekking tot de uitvaartkosten van het slachtoffer aan de zus van het slachtoffer betalen.
Tenslotte dient verdachte een bedrag van € 300,- aan immateriële schade aan het slachtoffer van de mishandeling te betalen.

Beroep op noodweerexces slaagt niet

Door de raadsman is bepleit dat verdachte heeft gehandeld uit zelfverdediging, omdat het slachtoffer hem aanviel. De rechtbank heeft geoordeeld dat er geen sprake was van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding, omdat verdachte zelf ook uit was op een confrontatie met het slachtoffer. De gedragingen van verdachte na aanvang van de confrontatie, namelijk dat hij zich losmaakt van het slachtoffer, naar een mes grijpt en het slachtoffer daarmee meerdere malen steekt, kunnen in het verlengde daarvan niet worden aangemerkt als gerechtvaardigde verdedigingshandelingen. De rechtbank heeft geoordeeld dat er geen sprake was van een noodweersituatie. Omdat er geen sprake was van een noodweersituatie kan er ook geen geslaagd beroep op noodweerexces volgen. Het beroep van de verdediging om verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging is daarom verworpen.

Uitspraken