Onrechtmatig handelen voormalig bestuurders RENDO

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Onrechtmatig handelen voormalig bestuurders RENDO
Assen, 21 maart 2019

Twee voormalig bestuurders van het Drentse nutsbedrijf RENDO leenden onverantwoord veel geld uit aan een startende onderneming in alternatieve energie waarin zijzelf een belang hadden. Daarnaast nam een van de bestuurders onterecht geld aan bij de verkoop van een deel van RENDO aan Electrabel. De schade die daarmee werd veroorzaakt moet, nadat deze bepaald is, worden vergoed.

Onverantwoorde geldlening aan onderneming

Beide voormalig bestuurders van RENDO hebben volgens rechtbank Noord-Nederland onrechtmatig gehandeld door onverantwoord veel gemeenschapsgeld uit te lenen namens RENDO aan een startende onderneming in alternatieve energie. Dit terwijl zijzelf en hun medebestuursleden belangen hadden in deze onderneming.

Maskering eigen belang en grote omvang lening

De rechtbank vindt dit des te ernstiger gezien het feit dat de bestuurders hun eigen belang in deze onderneming en dat van de andere bestuurders hebben getracht te maskeren, alsmede de grote omvang van de uitstaande leningen van RENDO in deze onderneming. De schade - die nog nader moet worden bepaald - zal moeten worden vergoed.

Betaling zonder zakelijke grondslag bij verkoop

Naast het onverantwoord veel gemeenschapsgeld uitlenen, heeft een van de voormalig bestuurders volgens de rechtbank bovendien onrechtmatig gehandeld door betalingen aan te nemen zonder zakelijke grondslag. Hij heeft dit gedaan in het kader van de verkoop van een deel van RENDO aan energiebedrijf Electrabel.

Maskering betaling, schade en gestelde schade

De rechtbank vindt dit des te ernstiger omdat de bestuurder de betaling in privé heeft getracht te maskeren. De schade bestaat onder meer uit de betaalde onzakelijke vergoeding. Er is onvoldoende verband tussen het handelen van de bestuurder en de door RENDO gestelde schade die het gevolg zou zijn van een hogere koopprijs die een andere koper bereid zou zijn geweest te betalen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten