Laden...

Uitspraak in zaak van koppel dat minderjarige dochter betrok bij BDSM-relatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Uitspraak in zaak van koppel dat minderjarige dochter betrok bij BDSM-relatie
Assen, 23 mei 2023

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, heeft een 50-jarige man en een 42-jarige vrouw veroordeeld. Ze zijn veroordeeld voor het seksueel misbruiken van de minderjarige dochter van de vrouw en het maken en verspreiden van foto’s met een seksuele strekking van die dochter. De vrouw is ook veroordeeld voor ‘koppelarij’. De rechtbank acht alle tenlastegelegde feiten bewezen, en legt aan beide verdachten vier jaar gevangenisstraf op. Ook moeten zij het slachtoffer €17.500,- schadevergoeding betalen.

Meerdere jaren van verregaande ontuchtige handelingen

De verdachten hebben het slachtoffer vanaf zeer jonge leeftijd meerdere jaren onderdeel laten uitmaken van hun BDSM-relatie. De vrouw heeft haar dochter aangezet tot het verrichten en ondergaan van verregaande ontuchtige handelingen. Het slachtoffer moest de man als haar ‘meester’ dienen, hem gehoorzamen en zijn opdrachten uitvoeren. De vrouw heeft daarnaast in opdracht van de man foto’s met onmiskenbare seksuele strekking gemaakt van het slachtoffer en deze naar de man gestuurd. Beide verdachten hebben de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer ernstig geschonden en haar normale en gezonde seksuele ontwikkeling op grove wijze doorkruist. Dat verdachten er telkens opnieuw voor hebben gekozen hun eigen seksuele behoeften te laten prevaleren boven de belangen van het slachtoffer rekent de rechtbank hen zeer zwaar aan.

Bewezenverklaring van de feiten

De rechtbank acht bewezen dat de man het slachtoffer misbruikt heeft en de vrouw foto’s van haar heeft laten maken. Ten aanzien van de vrouw acht de rechtbank die beide feiten ook bewezen, en oordeelt daarnaast ook het feit ‘koppelarij’ bewezen. Dat wil zeggen dat zij haar eigen dochter heeft aangezet tot ontucht met de man. 

Psychiatrische en psychologische rapportages en toerekenbaarheid

Uit verschillende psychiatrische en psychologische rapportages blijkt dat bij de vrouw sprake is van een seksuele masochismestoornis, een (complexe) posttraumatische stressstoornis en een andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis met vooral borderline en afhankelijke kenmerken. Deskundigen adviseren daarom de feiten in mindere mate aan de vrouw toe te rekenen.

Bij de man is volgens de rapportages geen sprake van psychische stoornissen, maar wel van narcistische persoonlijkheidskenmerken. De feiten kunnen hem daarom, zo adviseren de deskundigen, wel volledig worden toegerekend.

De rechtbank neemt de adviezen van de deskundigen over.

​Strafoplegging

De rechtbank houdt bij het opleggen van de straf rekening met de aard, de ernst en de duur van de feiten. Daarnaast houdt de rechtbank voor wat de vrouw betreft rekening met de strafmatigende omstandigheid van de verminderde toerekeningsvatbaarheid, en de strafverzwarende omstandigheid van de bewezenverklaring van de koppelarij. Voor wat betreft de man houdt de rechtbank rekening met het feit dat hij geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden en geen zelfreflectie toont.
 
Uiteindelijk is de rechtbank van oordeel dat voor beide verdachten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar passend en geboden is. Ook moeten zij het slachtoffer €17.500,- schadevergoeding betalen.


Uitspraken