Laden...

Verkoopprocedure gemeentehuis Kollum moet overnieuw

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Verkoopprocedure gemeentehuis Kollum moet overnieuw
Leeuwarden, 27 januari 2021

De verkoopprocedure die de gemeente Noordeast-Fryslân heeft georganiseerd om het voormalige gemeentehuis in Kollum te verkopen moet overnieuw. De verkoop van het pand aan het bedrijf Fotocadeau kan daarom nu niet doorgaan. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, beslist in een kort geding dat was aangespannen door KMS Beheer.

Drie inschrijvers

Naast KMS Beheer hadden ook twee andere bedrijven een bod op het gemeentehuis uitgebracht. Eén van die inschrijvers was Fotocadeau, dat een lager bod had uitgebracht dan KMS Beheer. Het gemeentehuis is desondanks door de gemeente aan Fotocadeau gegund omdat dit bedrijf op een ander punt beter scoorde dan KMS Beheer (aantal arbeidsplaatsen). Het bod van de derde inschrijver is om een andere reden afgewezen (zie hierna).

Procedure in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de verkoopprocedure in een aantal opzichten niet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (gelijkheid en transparantie) heeft voldaan. Zo was voor de inschrijvers onvoldoende duidelijk hoe het selectiecriterium 'aantal personeelsleden op 1-1-2020' door de gemeente was bedoeld en heeft de gemeente niet vooraf (en ook niet achteraf) duidelijk gemaakt hoe zij de verschillende selectiecriteria onderling zou wegen. De procedure was daardoor onvoldoende transparant. Ook had Fotocadeau een voordeel ten opzichte van KMS Beheer omdat de gemeente met dit bedrijf al een half jaar in gesprek was over mogelijke verkoop en de gemeente pas daarna besloot om het gemeentehuis openbaar te verkopen. De andere inschrijvers moesten hun plannen binnen 4 weken indienen bij de gemeente. Daardoor is er geen sprake geweest van gelijke behandeling. De gemeente had in haar afwijzingsbeslissing bovendien aan de inschrijvers duidelijk moeten maken hoe de afweging is verlopen, zodat deze controleerbaar is.

Andere inschrijver terecht buiten behandeling gelaten

De derde inschrijver had ook een kort geding tegen de gemeente aangespannen. Die zaak is gelijk met het kort geding van KMS Beheer behandeld. Deze vordering is afgewezen. De voorzieningenrechter is het weliswaar eens met de kritiek op de procedure, maar heeft ook geconstateerd dat het plan van deze inschrijver terecht door de gemeente buiten behandeling is gelaten. De gemeente had duidelijk in de advertentie vermeld dat woningbouw in/bij het voormalige gemeentehuis niet zou worden toegestaan, maar het plan van deze inschrijver voorzag daar wel in.

Uitspraken