Laden...

Veroordeling voor poging tot brandstichting in appartementen Hoogezand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Veroordeling voor poging tot brandstichting in appartementen Hoogezand
Groningen, 27 mei 2019

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft een man veroordeeld voor een op 4 augustus 2018 gepleegde poging tot brandstichting in een appartementencomplex te Hoogezand. Voor betrokkenheid bij de overige in en om het appartementencomplex gestichte branden, acht de rechtbank onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden. De man wordt voor de wel bewezen geachte poging tot brandstichting veroordeeld tot een gevangenisstraf van 400 dagen, waarvan 173 dagen voorwaardelijk, met als bijzondere voorwaarde onder meer het volgen van een klinische behandeling.

Vrijspraak meerdere feiten

Naar het oordeel van de rechtbank is er geen wettig en overtuigend bewijs voor betrokkenheid van verdachte bij de branden die voor 4 augustus 2018 zijn gesticht. Hoewel er diverse aanwijzingen zijn richting het daderschap van verdachte, ontbreekt een direct bewijsmiddel waaruit blijkt dat verdachte de overige branden heeft gesticht. Uit de manier waarop de verschillende brandstichtingen zijn gepleegd volgt niet een zodanig specifieke werkwijze dat daaruit kan worden afgeleid dat verdachte deze feiten eveneens heeft gepleegd. Er is sprake van verschillende wijzen van brandstichting. Het betreft namelijk meerdere autobranden, een brand in een papiercontainer en meerdere brandstichtingen in het appartementencomplex. Verder bevat het dossier summiere informatie over de aard en omvang van de branden en de precieze locaties waar ze zijn gesticht. De rechtbank kan daarom niet met behulp van zogenaamd schakelbewijs tot het bewijs van deze feiten komen.

Veroordeling voor één poging tot brandstichting

Verdachte wordt wel veroordeeld voor de op 4 augustus 2018 gepleegde poging tot brandstichting. Uit camerabeelden blijkt dat verdachte in het appartementencomplex gedurende meerdere minuten heeft geprobeerd papier in brand te steken, wat niet is gelukt.

Strafmotivering

De rechtbank heeft in het bijzonder in aanmerking genomen dat verdachte in een appartementencomplex waarin zich op dat moment meerdere personen bevonden heeft gepoogd brand te stichten door tijdschriften in brand te steken. Dit heeft hij gedaan, terwijl in de hieraan voorafgaande periode reeds meerdere malen in en om het gebouw brand was gesticht en hij wist dat dit onder de medebewoners grote onrust had veroorzaakt. Door zijn handelen heeft hij de reeds bij zijn medebewoners bestaande gevoelens van angst en onveiligheid verhevigd. De ernst van het feit rechtvaardigt de oplegging van een gevangenisstraf. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank ook de inhoud van de over verdachte opgemaakte rapportages in aanmerking genomen. De rechtbank acht het gelet hierop noodzakelijk dat verdachte daarnaast klinisch wordt behandeld.

Straf

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 400 dagen, waarvan 173 dagen voorwaardelijk, met als bijzondere voorwaarde onder meer het volgen van een klinische behandeling, met een proeftijd van 3 jaren.

Uitspraken