Laden...

Voorzieningenrechter verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Voorzieningenrechter verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler
Assen, 12 juni 2023

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, heeft een door omwonenden gevraagd verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het kader van de lelieteelt toegewezen. Omwonenden vroegen dat omdat zij vrezen voor hun gezondheid en stellen economisch nadeel te lijden als gevolg van het bespuiten van de lelies door de lelieteler.

Onaanvaardbaar schadelijke effecten

Ten aanzien van een aantal gewasbeschermingsmiddelen die de lelieteler gebruikt, kan de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat zij een onaanvaardbaar schadelijk effect kunnen hebben op mensen. Op basis van de huidige toelatingseisen en de gebruikte bestrijdingsmethodes kan onvoldoende zekerheid gegeven worden dat deze risico’s tot een aanvaardbaar minimum zijn beperkt, terwijl er substantieel onderzoek voorhanden is waaruit blijkt dat er een verband is tussen bestrijdingsmiddelen en ernstige neurologische aandoeningen (zoals Parkinson, Alzheimer en ALS).

Belangenafweging

Hoezeer de voorzieningenrechter ook overtuigd is van de goede wil van deze telers om zoveel mogelijk maatregelen te treffen om dat te voorkomen, gaat een potentieel groot risico voor de gezondheid van omwonenden in het kader van de belangenafweging, voor op de hogere winstgevendheid van de lelieteelt.  

Uitspraken