Laden...

Gijzeling in verband met niet betaalde boete

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Regels en procedures > Gijzeling in verband met niet betaalde boete

Gijzeling in verband met niet betaalde boete

Ik heb in de krant gelezen/Ik heb gehoord dat ik ben opgeroepen om voor de kantonrechter in Assen, Groningen of Leeuwarden te verschijnen. 

 Veelgestelde vragen over gijzeling

>Alles uitklappen
 • Er kunnen twee redenen zijn waarom u bent opgeroepen:

  • U heeft een verkeersvoorschrift overtreden. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft u hiervoor een boete opgelegd. Tot nu toe heeft u die boete niet betaald
  • De officier van justitie heeft u bij strafbeschikking een boete opgelegd voor het begaan van een ander strafbaar feit. Tot nu toe heeft u deze boete niet betaald.

   Om één van deze redenen wil de officier van justitie dat u wordt gegijzeld.

 • Omdat uw adres (al langere tijd) onbekend is bij de Gemeentelijke Basisadministratie (een gemeente in Nederland), kon justitie u niet bereiken. Daarom bent u opgeroepen via een advertentie in de krant.

  Hoe kom ik erachter waar de oproeping precies betrekking op heeft?
  Als u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs, samen met een adres opstuurt naar de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, ontvangt u een schriftelijke oproep om op de zitting te verschijnen. In die oproep staan de gegevens van uw zaak/zaken, waaronder het CJIB-beschikkingsnummer.

  Het adres is:
  Rechtbank Noord-Nederland
  Locatie Groningen
  Postbus 150
  9700 AD Groningen  

 • Gijzeling is opsluiting in een huis van bewaring om u te dwingen de boete te betalen.

 • Gijzeling komt ter sprake als iemand een boete niet betaalt. Door iemand op te sluiten hoopt justitie dat hij alsnog gaat betalen.
   
  Wie vraagt om de gijzeling en hoelang duurt deze?
  De officier van justitie verzoekt de kantonrechter in Leeuwarden om hem toestemming te geven om u te gijzelen. De gijzeling duurt maximaal 7 dagen per zaak. 

 • De kantonrechter geeft u de gelegenheid om te zeggen wat u van de vordering tot gijzeling vindt. De kantonrechter kan daarna deze vordering afwijzen of toewijzen. Bent u bereid de boete te betalen maar daartoe niet in staat? Dan kan de kantonrechter bepalen dat u wel gegijzeld mag worden, maar niet eerder dan na een termijn van maximaal 12 maanden. Tijdens deze maanden kunt u alsnog de boete betalen, zodat de gijzeling niet plaatsvindt.
   
  Of aan u terecht een boete is opgelegd, kan bij de behandeling van de vordering tot gijzeling niet meer door de kantonrechter worden beoordeeld.

 • U hoeft niet op de zitting te komen. U kunt ook schriftelijk reageren en daarbij uw situatie uiteen zetten. Als u zich beroept op betalingsonmacht moet u bewijsstukken daarvan meesturen.

 • Meestal doet de kantonrechter twee weken na de zittingsdag schriftelijk uitspraak. Als u op de zitting een adres hebt opgegeven, wordt die uitspraak u toegezonden, anders niet.

 • Door gijzeling vervalt de opgelegde boete niet. U moet de boete dus na afloop van de gijzeling nog steeds wel betalen.

 • U wordt voor de zaken, waarvoor u bent opgeroepen, niet direct na de zitting gegijzeld.

 • Per bank of giro
  Door een overschrijving (u ontvangt geen acceptgirokaart) op rekeningnummer:

  • NL56 INGB 0705005100 (OM-afdoening)
  • NL90 INGB 0705005070(WAHV) ten name van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden. Vermeld hierbij het CJIB-beschikkingsnummer.
 • Contant betalen is alleen mogelijk via het GWK Travelex (gwktravelex.nl).

 • Deze staat op de schriftelijke oproep die u ontvangt om op zitting te verschijnen.

 • Als uw (volledige) betaling door het CJIB is ontvangen, gaat de gijzeling niet door of wordt beëindigd.

 • Voor vragen over uitstel van betaling of het treffen van een betalingsregeling dient u zich tot het CJIB te wenden.

 • Zie voor contactgegevens de website van het CJIB (cjib.nl). Voor vragen over de boete kunt u het CJIB bellen. U dient het CJIB-beschikkingsnummer op te geven als u vragen heeft over een bepaalde zaak. Dat staat vermeld in de schriftelijke oproep die u heeft ontvangen.

 • Als u de naam en geboortedatum van een kennis of familielid in de krant ziet staan, geeft u dit dan aan die persoon door zodat deze zelf kan reageren. In verband met de privacy kan niemand anders dan de persoon zelf informatie opvragen.

 • De wet bepaalt, dat zaken tegen personen die geen bekende woon- of verblijfplaats hebben, behandeld moeten worden door de kantonrechter in Leeuwarden.

 • De opgelegde boete is normaal gesproken definitief (onherroepelijk), zodat u hiertegen niet meer in beroep of verzet kunt gaan. De kantonrechter beslist alleen of het dwangmiddel gijzeling wordt toe- of afgewezen, dus of u gegijzeld mag worden.

              

Zie ook: