Laden...

Wraking

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Wraking

Wraking is een verzoek aan de rechtbank om een rechter in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij partijdig (vooringenomen) zou zijn. Een verzoek tot wraking wordt behandeld door een wrakingskamer. Deze kamer, gevormd door drie andere rechters, stelt (meestal onmiddellijk) een onderzoek in. Men gaat na of er daadwerkelijk sprake is van vooringenomenheid van de betreffende rechter.

Als dat het geval is, neemt een andere rechter de behandeling over. Is dat niet het geval, dan wordt het wrakingsverzoek afgewezen en gaat dezelfde rechter door met de behandeling van de zaak.

 

Wrakingskamer

Centrale griffie Groningen

Postbus 41046
9701 CA Groningen

Zie ook: