Laden...

Regels en procedures rechtbank Noord-Nederland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Noord-Nederland > Regels en procedures

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Noord-Nederland een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Noord-Nederland.

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

  U kunt uw aanvraag persoonlijk of schriftelijk indienen bij de centrale balies van de rechtbank Noord-Nederland. Aanvragen per mail worden niet in behandeling genomen.

  Rechtbank Noord-Nederland

  Locatie Assen
  Centrale balie
  Postbus 741
  9400 AS Assen

  Locatie Groningen
  Centrale balie
  Postbus 781
  9700 AT Groningen

  Locatie Leeuwarden
  Centrale balie
  Postbus 20130
  8900 HM Leeuwarden

  Zodra de nota is voldaan, ontvangt u de akte zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Noord-Nederland aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Noord-Nederland.

  U kunt uw aanvraag persoonlijk of schriftelijk indienen bij de centrale balies van de rechtbank Noord-Nederland. Aanvragen per mail worden niet in behandeling genomen.

  Rechtbank Noord-Nederland

  Locatie Assen
  Centrale balie
  Postbus 741
  9400 AS Assen

  Locatie Groningen
  Centrale balie
  Postbus 781
  9700 AT Groningen

  Locatie Leeuwarden
  Centrale balie
  Postbus 20130
  8900 HM Leeuwarden

  Zodra de nota is voldaan, ontvangt u de akte non-failliet zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

  Als u niet in hoger beroep gaat en u niet wilt wachten tot het einde van de hoger beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. U hoeft niet naar de rechtbank.

  Als na de hoger beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen hoger beroep heeft aangetekend, kunt u bij de griffier van onze rechtbank een akte non-appèl (stempel met verklaring van non-appèl) opvragen. Hierin vermeldt de rechtbank dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

  Neem contact op voor meer informatie.

 • Inzage kan in persoon, telefonisch of schriftelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden. Binnen 5 werkdagen wordt het uittreksel opgestuurd.

  De rechtbank Noord-Nederland heeft 3 locaties: Assen, Groningen en Leeuwarden. Bepalend voor de locatie waar u moet zijn, is het adres waar de overledene woonde. Het gaat hierbij om het adres volgens de Basisregistratie personen (BRP), niet het eventuele logeer- of verzorgadres van de overledene. De informatiebaliemedewerker kijkt ter controle in de BRP.

  Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens:
  • voornaam/voornamen en achternaam (geboortenaam) van de overledene
  • geboortedatum
  • overlijdensdatum
  • het laatste woonadres (volgens de BRP)
  • het adres waar het uittreksel naar toe gezonden kan worden 

  Centrale Balie Assen

  Bezoekadres:
  Brinkstraat 4
  9401 HZ Assen
  Telefoon: 088 361 13 49
  E-mail: informatiebalie.rb.assen@rechtspraak.nl

  Postadres:
  Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Assen
  t.a.v. Centrale Balie
  Postbus 741
  9400 AS Assen

  Informatiebalie Groningen

  Bezoekadres:
  Guyotplein 1
  9712 NX Groningen
  Telefoon: 088 361 13 37
  E-mail: informatiebalie.groningen@rechtspraak.nl  

  Postadres:
  Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen
  t.a.v. Informatiebalie
  Postbus 781
  9700 AT Groningen

  Informatiebalie Leeuwarden

  Bezoekadres:
  Zaailand 102 
  8911 BN Leeuwarden
  Telefoon (alleen voor notariskantoren): 088 361 13 56
  E-mail: informatiebalie.locatie.leeuwarden.rb-nnl@rechtspraak.nl  

  Postadres:
  Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden
  t.a.v. afdeling privaatrecht, team Handel/Kanton
  Postbus 20130
  8900 HM Leeuwarden

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Noord-Nederland. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen persoonlijk of schriftelijk opvragen bij de centrale balies van de rechtbank Noord-Nederland. Aanvragen per mail worden niet in behandeling genomen.

  Rechtbank Noord-Nederland

  Locatie Assen
  Centrale balie
  Postbus 741
  9400 AS Assen

  Locatie Groningen
  Centrale balie
  Postbus 781
  9700 AT Groningen

  Locatie Leeuwarden
  Centrale balie
  Postbus 20130
  8900 HM Leeuwarden

  Zodra de nota is voldaan, ontvangt u de algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen.

 • Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Noord-Nederland als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Noord-Nederland.

  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

  U kunt het afschrift per brief voorzien van handtekening opvragen bij de teams familie- en Jeugdrecht van de rechtbank Noord-Nederland. Aanvragen per mail worden niet in behandeling genomen.

  Rechtbank Noord-Nederland

  Locatie Assen
  Centrale Balie
  Postbus 741
  9400 AS Assen
  Tel: 088 361 1349

  Locatie Groningen
  Team familie- en jeugdrecht
  Postbus 190
  9700 AD Groningen

  Locatie Leeuwarden
  Team familie- en jeugdrecht
  Postbus 7583
  8903 JN Leeuwarden

  U ontvangt het afschrift zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Noord-Nederland, kunt u een afschrift opvragen bij de informatiebalie van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de voormalige echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de ex-echtgenoten.

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Noord-Nederland

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Als uw echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Noord-Nederland, kunt u een certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis) aanvragen bij deze rechtbank. Dit doet u als volgt:

  Per post

  U stuurt uw aanvraag per post naar de rechtbank Noord-Nederland.

  Per e-mail

  U stuurt uw aanvraag per e-mail naar de Centrale Balie.

  Persoonlijk

  U kunt de aanvraag ook persoonlijk indienen bij de Centrale Balie, u ontvangt het certificaat later per post.

  Benodigde documenten

  Vergeet niet om de volgende documenten en informatie mee te sturen of mee te nemen: 

  • een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) 
  • naam, adres en geboortedatum van de verzoeker van het certificaat 
  • een kopie van de echtscheidingsbeschikking 
  • bewijs van inschrijving van de echtscheiding (op te vragen bij de gemeente) 
  • als bekend: procedurenummer van het echtscheidingsverzoek
  • In welke taal moet het certificaat worden opgesteld

  Geen kosten

  Er zijn geen kosten verbonden aan het opmaken van het certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis).

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Noord-Nederland.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Noord-Nederland voor meer informatie.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  U kunt uw aanvraag persoonlijk of schriftelijk indienen bij de centrale balies van de rechtbank Noord-Nederland. Aanvragen per mail worden niet in behandeling genomen.

  Rechtbank Noord-Nederland

  Locatie Assen
  Centrale balie
  Brinkstraat 4
  Postbus 741
  9400 AS Assen
  tel: 088 361 13 49

  Locatie Groningen
  Centrale balie
  Postbus 781
  9700 AT Groningen

  Locatie Leeuwarden
  Centrale balie
  Postbus 20130
  8900 HM Leeuwarden

  Zodra de nota is voldaan, ontvangt u de legalisatie zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen.

 • Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u op verschillende manier aanvragen bij de rechtbank:

  • bij de Centrale Balie van de rechtbank
  • per post
  • per e-mail

  Een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen per telefoon is niet mogelijk, informatie opvragen wel.

  Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats 
  • adresgegevens aanvrager

   Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden. Wij handelen de aanvraag binnen één à twee werkdagen af.

  Centrale Balie Assen

  Bezoekadres:

  Brinkstraat 4
  9401 HZ Assen

  Postadres:

  Postbus 741
  9400 AS Assen

  Telefoon: 088 361 13 49
  E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

  Centrale Balie Groningen

  Bezoekadres:
  Guyotplein 1
  9712 NX Groningen

  Postadres:

  Postbus 781
  9700 AT Groningen

  Telefoon: 088 361 13 37
  E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

  Centrale Balie Leeuwarden

  Bezoekadres:
  Zaailand 102
  8911 BN Leeuwarden

  Postadres:
  Postbus 781
  9700 AT Groningen

  Telefoon: 088 361 13 56
  E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

 Procedures

>Alles uitklappen
 • Ja, dat is mogelijk. Als u schade hebt als gevolg van aardbevingen, kunt u daarvoor een vergoeding vragen bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade (zie hieronder) of de aansprakelijke partij dagvaarden voor de rechtbank. Afhankelijk van de hoogte van uw vordering kunt u dat zelf doen of uitsluitend via een advocaat. Zie voor meer informatie: Rechtszaak starten

  In beroep tegen besluit Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

  Op 19 maart 2018 is het nieuwe Protocol Mijnbouwschade Groningen in werking getreden en het schadeloket gestart van de onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. U kunt schade melden via een schadeloket (schadedoormijnbouw.nl)

  Mocht u het niet eens zijn met een besluit van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, dan hebt u zes weken om bezwaar in te dienen bij de commissie. Bent u het na behandeling van uw bezwaar oneens met het besluit van de commissie op uw bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de bestuursrechter

  Zie voor meer informatie ook schade na een aardbeving (provinciegroningen.nl).

 • Vanaf 1 januari 2014 is het voor zittingen in de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe mogelijk om het Fries te gebruiken in het rechtsverkeer. Zie hier voor meer uitleg over Fries in het rechtsverkeer.

 • ​De rechtbank is onafhankelijk en mag daarom geen juridisch advies geven. Dit zou haar onafhankelijkheid schaden. Neem voor vragen op juridisch gebied contact op met een juridisch adviseur.

 • ​Op deze site vindt u al veel informatie over de rechtbank. Vindt u uw antwoord niet, of wilt u persoonlijk advies? Inhoudelijk kan de rechtbank niet op uw persoonlijke (juridische) vraag ingaan. U kunt wel op werkdagen terecht bij de Centrale balie

 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Noord-Nederland kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

  U kunt de klacht digitaal of schriftelijk indienen.

  Rechtbank Noord-Nederland
  T.a.v. het gerechtsbestuur
  Postbus 781
  9700 AT Groningen

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

  Meer over mediation naast rechtspraak

  Mediationbureau

  Locatie Assen
  Telefoon: 088 361 13 49
  Mail: mediation.assen@rechtspraak.nl
  Postbus 30009
  9400 RA Assen

  Locatie Groningen
  Telefoon: 06 48 13 29 23
  Mail: mediation.rb.groningen@rechtspraak.nl
  Postbus 190
  9700 AD Groningen

  Locatie Leeuwarden
  Telefoon: 088 361 13 56
  Mail: mediation.rbleeuwarden@rechtspraak.nl
  Postbus 20130
  8911 BN Leeuwarden

 • ​Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Noord-Nederland. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 • Uitgenodigd worden: de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder/curator/mentor en eventuele andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de echtgenoot of kinderen van de betrokkenen. Verder zijn alleen de kantonrechter en een griffier aanwezig. De zitting is niet openbaar, dus er wordt geen publiek toegelaten.

  Zie ook:
  Bewind
  Curatele
  Mentorschap


 • Echtscheiding
  Voor de zitting worden uitgenodigd: de echtgenoten waar het verzoek tot echtscheiding betrekking op heeft en hun advocaten. Verder zijn de rechter en een griffier aanwezig. Een echtscheidingszitting is niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen, zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd, voor de zitting worden uitgenodigd.
  Echtscheiding


  Gezag, voogdij en omgang
  De rechter bepaalt wie, naast de verzoeker, worden uitgenodigd voor de zitting. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn. De zitting is niet openbaar.    
  Ouderlijk gezag
  Voogdij
  Omgang


  Alimentatie
  De rechtbank roept voor een zitting de (ex-)echtgenoten en hun advocaten op. Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn.
  Alimentatie


  Kindgesprek
  Voor de zittingen die hierboven beschreven staan, geldt dat kinderen niet bij de zitting aanwezig zijn. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het onderwerp van de procedure, zal een rechter kinderen apart vragen stellen tijdens een kindgesprek.
  Kindgesprek

 • ​De rechtbank Noord-Nederland vraagt u, voordat de zitting wordt ingepland, om verhinderdata door te geven. De rechtbank probeert zoveel mogelijk rekening te houden met uw verhinderdata. Geef uw verhinderdata schriftelijk (per post, niet per e-mail) door aan de rechtbanklocatie waar de zitting wordt gehouden.
  Als u een advocaat heeft die u bijstaat, dan kunt u uw verhinderdata via uw advocaat doorgeven.

 • Dit kan in uitzonderlijke gevallen. U kunt schriftelijk (per post, niet per e-mail) een verzoek tot verplaatsing van de zitting indienen bij de rechtbank Noord-Nederland.

  Heeft u een advocaat? Dan moet u het verzoek indienen via uw advocaat.

  Vermeld in uw aanhoudingsverzoek:

  • het zaak- of parketnummer
  • datum en tijdstip van de zitting
  • bij welke locatie de zitting plaatsvindt
  • reactie tegenpartij op het verzoek tot aanhouding

  Zorg dat u uw verzoek goed toelicht en bewijs overlegt (bijvoorbeeld een medische verklaring of vakantiereservering).
  Stuur uw aanhoudingsverzoek naar de juiste locatie (Assen, Groningen of Leeuwarden) en juiste griffie (bestuursrecht, familierecht, erfrecht, civiel recht, insolventierecht of strafrecht).

  Bij acute verhindering op de zittingsdag zelf (bijvoorbeeld wegens ziekte) is het toegestaan om een e-mail te sturen naar info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

  Dagvaarding ontvangen in een strafzaak?
  Uw zaak valt onder het strafrecht als u wordt verdacht van het plegen van een misdrijf of het begaan van een overtreding. U kunt ook als getuige of deskundige bij een strafzaak betrokken zijn. Waarschijnlijk heeft u een dagvaarding ontvangen of een oproep om op de zitting te verschijnen. Dagvaardingen worden door het Openbaar Ministerie verstuurd. Als u een dagvaarding heeft ontvangen, neem dan contact op met het Openbaar Ministerie (om.nl) als u de zitting wilt verplaatsen.   

  Partijen komen niet opdagen
  Houdt u er rekening mee dat een eenmaal definitief geplande zitting zonder tegenbericht altijd doorgaat. Ook als partijen niet komen opdagen. In de uitspraak komt dan te staan dat de betreffende partij niet is verschenen. Als u niet naar de zitting komt, kan dat uw zaak mogelijk schaden. De rechter stelt dan meestal de eisende partij in het gelijk.

 • U mag altijd bij uw zitting aanwezig zijn. In sommige gevallen is het verplicht een advocaat in te schakelen. In dat geval kunt u zelf geen verzoek indienen of tijdens de zitting spreken en voor uw eigen zaak opkomen (verweer voeren). Dat doet uw advocaat dan voor u.

  Als het inschakelen van een advocaat niet verplicht is, kunt u zelf een verzoek indienen of tijdens de zitting spreken. Bekijk per onderwerp of een advocaat wel of niet verplicht is.

 • De rechtbank Noord-Nederland heeft een procedure voor versnelde afdoening van de standaard verzoeken ex artikel 533 en 530 van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Voor de versnelde procedure moet u gebruik maken van het digitale formulier (pdf, 776,1 KB). Stuur het ingevulde formulier naar strafgriffie.rb-nnl.assen@rechtspraak.nl

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten.