Laden...

Belgisch bedrijf schuldig aan dodelijk steigerongeval in Heusden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Belgisch bedrijf schuldig aan dodelijk steigerongeval in Heusden
's-Hertogenbosch, 07 april 2023

Een bouwbedrijf uit België is verantwoordelijk voor de dood van een werknemer die tijdens zijn werk van een steiger viel. De rechtbank Oost-Brabant legt een geldboete op van 125.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk.

De medewerker was in januari 2020 in Heusden, gemeente Asten, een steiger aan het demonteren. Hij viel daarbij van een hoogte van zo'n 4 meter naar beneden en overleed later die dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. 

Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat het bedrijf tal van voorschriften uit de Arbowet en het Arbobesluit overtrad. Zo schoot het bedrijf tekort op het gebied van onder meer de inventarisatie van risico's, educatie, voorlichting, toezicht en de wijze van werken. Hierdoor ontstond (levens)gevaar voor werknemers van het bedrijf; met uiteindelijk het fatale ongeval in januari 2020 als gevolg.

De rechtbank acht het bedrijf niet alleen schuldig aan het overtreden van de Arbowet, maar ook aan de dood van het slachtoffer. Het nalaten van het bedrijf was namelijk verwijtbaar en vermijdbaar. De rechtbank kwalificeert het gedrag van het bedrijf als aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig. Het is aan het bedrijf te wijten dat het slachtoffer uiteindelijk van de steiger kon vallen en kwam te overlijden. 

Onvoldoende inzicht

Bij de rechtbank is allerminst het beeld ontstaan dat het bedrijf er sinds het ongeval alles aan doet om een soortgelijk voorval in de toekomst te voorkomen. Sinds het ongeval heeft het bedrijf te weinig veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd. Het bedrijf ziet onvoldoende in wat de ernst is van haar tekortkomingen en wat de gevaren zijn voor haar werknemers bij het werken met en op steigers. De rechtbank vindt dit uitermate zorgelijk. Deze zorg laat de rechtbank doorklinken in de hoogte van de geldboete om zo het bedrijf ertoe aan te zetten alsnog aanvullende maatregelen te nemen en doordrongen te raken van haar verantwoordelijkheden. 

Geen verbetering

Verder weegt de rechtbank mee dat het bedrijf in 2002 is veroordeeld voor een ander dodelijk arbeidsongeval. Deze veroordeling heeft er niet toe geleid dat het bedrijf de veiligheidsvoorschriften nauwkeuriger is gaan naleven. Ook heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie het bedrijf al 5 keer een boete opgelegd vanwege het overtreden van voorschriften om valgevaar te voorkomen. Gelet op de ernst van de strafbare feiten, de eerder opgelegde boetes en het gebrek aan (zelf)inzicht en de daarmee gepaard gaande zorgen voor de veiligheid van de werknemers, legt de rechtbank een hogere geldboete op dan de officier van justitie vorderde. Het bedrijf krijgt een geldboete van 125.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Dit voorwaardelijke deel is om te voorkomen dat er weer een ongeval gebeurt en daarvoor geldt een langere proeftijd dan gebruikelijk.

Uitspraak