Bomen mogen worden gekapt en uitritten aangelegd voor moskee in Veghel

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Bomen mogen worden gekapt en uitritten aangelegd voor moskee in Veghel
's Hertogenbosch, 26 oktober 2015

De gemeente Veghel verleende terecht een vergunning voor de kap van 11 bomen en het aanleggen van 2 uitritten voor de komst van een moskee in Veghel. De rechtbank Oost-Brabant wees vandaag het beroep van omwonenden af.

Een islamitische stichting kreeg in juli 2014 van de gemeente Veghel een vergunning voor het bouwen van een moskee. In september vorig jaar kreeg de stichting toestemming voor het kappen van 11 bomen en het aanleggen van 2 uitritten. De werkzaamheden zijn nodig om de moskee en parkeerplaatsen te kunnen realiseren. De uitritten dienen als in- en uitgang van het parkeerterrein. De omwonenden waren het niet eens met de komst van een moskee op die locatie en maakten bezwaar bij de gemeente tegen de verleende vergunning voor de bomenkap en aanleg van de uitritten. Het bezwaar dat de omwonenden hiertegen maakten werd door de gemeente afgewezen, waarna zij beroep instelden bij de rechtbank.

Volgens de rechtbank heeft de gemeente de vergunning niet hoeven te weigeren vanwege de landschappelijke waarden en natuurwaarden van de bomen. De omwonenden hebben niet aannemelijk gemaakt dat de gemeente deze waarden heeft onderschat. Volgens de omwonenden heeft de gemeente onder meer geen aandacht besteed aan een alternatief voor de plaats van de uitritten. Zij vrezen dat de uitritten gaan zorgen voor overlast en gevaarlijke situaties. Volgens de omwonenden kan dit voorkomen worden als de moskee op de hoek van de straat gebouwd wordt. Hiermee zou ook de kap van de 11 bomen overbodig worden.

De gemeente stelt dat de voorgestelde alternatieve locatie voor de uitritten in strijd is met het bestemmingsplan. Ook komt volgens de gemeente de verkeersveiligheid niet in het geding, omdat er 2 uitritten worden aangelegd, zodat opstoppingen worden voorkomen.
De rechtbank oordeelt dat de gemeente voldoende heeft gemotiveerd waarom het voorgestelde alternatief voor de uitritten op bezwaren stuit. Ook heeft de gemeente zich bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag gebaseerd op een situatietekening waarop de uitritten in relatie tot de omgeving zijn aangegeven. Hoewel de rechtbank kan begrijpen dat de realisatie van de uitritten door de omwonenden als nadelig wordt ervaren, is het in een woonwijk niet ongebruikelijk dat een uitrit uitkomt op een doorgaande weg waar geparkeerd wordt. De rechtbank ziet daarom geen aanleiding het beroep van de omwonenden te honoreren.

Uitspraken

Meest gelezen berichten