Boxmeer mag juriste toegang tot gemeentehuis niet weigeren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Boxmeer mag juriste toegang tot gemeentehuis niet weigeren
's-Hertogenbosch, 09 februari 2018

De gemeente Boxmeer mag een juriste de toegang tot het gemeentehuis niet weigeren. Zij moet gewoon weer haar werk kunnen doen. Bovendien moet de vrouw de door haar geleden schade vergoed krijgen. Dit bepaalde de rechtbank Oost-Brabant.

De vrouw staat al enige jaren een cliënt bij die regelmatig contact heeft met de gemeente Boxmeer over uiteenlopende klachten. In november 2016 was er in het gemeentehuis een ambtelijke hoorzitting waarbij bezwaren van haar cliënt werden behandeld. Tijdens de hoorzitting ontstond een discussie tussen de voorzitter, een ambtenaar van de gemeente, en de juriste over de wijze van ambtelijk horen door de gemeente. De juriste noemde de ambtenaar daarbij 2 keer “pias”.

De gemeente deelde de juriste diezelfde dag via een brief mee dat zij met haar uitspraak de norm had overschreden en de integriteit van de voorzitter heeft aangetast. De gemeente eiste dat de juriste haar uitspraak zou terugnemen en excuses zou aanbieden en een verklaring zou ondertekenen om de verdere dienstverlening aan haar en haar cliënt te waarborgen. Dit deed zij niet. Toen de juriste voor een andere zaak in het gemeentehuis was, werd zij op de brief aangesproken door een medewerker van de gemeente. De juriste weigerde aan de eisen te voldoen en moest vervolgens het gemeentehuis verlaten. Diezelfde dag stuurde de gemeente haar een brief waarin stond dat zij voor onbepaalde tijd niet meer welkom was in het gemeentehuis en dat de dienstverlening voor onbepaalde tijd aan haar werd opgeschort. De juriste sommeerde de gemeente de maatregelen per direct op te heffen en opgeheven te houden.

In december 2016 vond een gesprek plaats tussen haar en de gemeente. De juriste verklaarde bereid te zijn haar excuses te maken, maar dan alleen als de genomen maatregelen per direct zouden worden ingetrokken en dat zij financieel gecompenseerd zou worden voor geleden schade. Een week na dit gesprek besloot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente de maatregelen niet in te trekken. De juriste verzocht de rechtbank vervolgens een voorlopige voorziening te treffen. Op 5 april 2017 werden de opgelegde maatregelen door de rechter in afwachting van de huidige zaak opgeschort.

Standpunten

De juriste vindt dat zij onrechtmatig is behandeld en zij wil dat de gemeente de maatregelen opheft en opgeheven houdt en haar een schadevergoeding betaalt. De gemeente betwist dat zij onrechtmatig handelde. Zij stelt dat zij het woord “pias” hoog heeft opgenomen, omdat de vrouw een professionele rechtshulpverlener is. Ook stelt de gemeente al jarenlang alles in het werk om de verhoudingen met de cliënt van de vrouw te normaliseren. De gemeente vindt dat het woord “pias” in dit geval een negatieve betekenis had. Volgens de gemeente zijn de opgelegde maatregelen tegen die achtergrond in lijn met het agressieprotocol dat door de burgemeester en wethouders van de gemeente is vastgesteld.

Oordeel

Het college van de gemeente heeft een agressieprotocol vastgesteld en de gemeente is uit een oogpunt van rechtszekerheid verplicht om hiernaar te handelen. De rechtbank moet daarom de vraag beantwoorden of het opleggen van de maatregelen in overeenstemming is met dit protocol. Volgens de rechtbank kan het uitmaken van een ambtenaar voor “pias” door de juriste inderdaad worden aangemerkt als normoverschrijdend gedrag zoals in het protocol is vastgelegd. In het agressieprotocol is echter ook een escalatiemodel beschreven dat moet worden gevolgd bij een dergelijke overschrijding. De rechtbank oordeelt dat de gemeente zich niet aan het escalatiemodel heeft gehouden. Er is niet eerst een ordegesprek geweest waarin de toegangsbeperking met licht regime is opgelegd. De gemeente heeft in dit geval direct zware maatregelen opgelegd door de juriste voor onbepaalde tijd de toegang tot het gemeentehuis te ontzeggen en de dienstverlening voor onbepaalde tijd aan haar op te schorten. Die maatregelen zijn in strijd met het agressieprotocol. Bovendien zijn deze maatregelen volgens de rechtbank onevenredig zwaar in verhouding tot de ernst van het normoverschrijdende gedrag. Dit betekent dat de gemeente de maatregelen moet opheffen en opgeheven moet houden en dat zij aansprakelijk is voor de geleden schade. Hoe hoog de schade is, zal in het vervolg van deze procedure moeten worden vastgesteld. De juriste krijgt nu de kans haar vermeende schade (bestaande uit juridische kosten, imagoschade en omzetderving) bij de rechtbank te onderbouwen, waarna de schade zal worden begroot door de rechtbank. Hierbij zal in ieder geval rekening worden gehouden met de omstandigheid dat de gemeente in een aantal zaken voor ontheffing van de maatregelen heeft gezorgd, zodat de juriste haar cliënten heeft kunnen bijstaan, en dat de maatregelen voor een bepaalde periode zijn opgeschort. 

Uitspraak

Meest gelezen berichten