Burgemeester mag veroordeelde man toegang tot Eindhoven niet ontzeggen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Burgemeester mag veroordeelde man toegang tot Eindhoven niet ontzeggen
's-Hertogenbosch, 27 oktober 2009

De burgemeester van de gemeente Eindhoven mag een veroordeelde zedendelinquent de toegang tot Eindhoven niet ontzeggen. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch zojuist geoordeeld.

De burgemeester legde de man op 16 september jl. op grond van artikel 172 derde lid van de Gemeentewet een gebiedsontzegging op voor de gemeente Eindhoven totdat met de man concrete resocialisatie- of zorgafspraken zijn gemaakt. De voor zedendelicten veroordeelde man maakte bezwaar tegen deze gebiedsontzegging en vroeg de bestuursrechter een voorlopige voorziening te treffen.

Een burgemeester kan op grond van artikel 172, lid 3 Gemeentewet bevelen geven die hij noodzakelijk acht om de openbare orde te handhaven. Er moet dan sprake zijn van verstoring van de openbare orde of ernstige vrees bestaan voor het ontstaan daarvan.

Volgens de Eindhovense burgemeester bestaat de gerechtvaardige vrees dat de man opnieuw strafbare feiten, waaronder zedendelicten, zal plegen. Bovendien zal in Eindhoven grote maatschappelijke onrust ontstaan als de man terugkeert.

De voorzieningenrechter stelt dat de vrees van de burgemeester dat de man opnieuw zedendelicten kan gaan plegen op zich gegrond is, maar oordeelt dat die vrees onvoldoende is voor het aannemen van een concrete (dreigende) ordeverstoring waarbij de openbare orde in het geding is.

Dat in Eindhoven grote maatschappelijk onrust zal ontstaan bij terugkeer van de man, wordt in het dossier niet onderbouwd en bovendien worden de ordeverstorende gedragingen van derden verwacht en niet van de man.

De voorlopige voorzieningenrechter oordeelt dat de burgemeester niet bevoegd was de gebiedsontzegging op te leggen en schorst het besluit van de burgemeester tot en met zes weken nadat de burgemeester op het bezwaar van verzoeker heeft beslist.

Uitspraken

Meest gelezen berichten