Eindhovense afvalinzamelaar moet miljoenengunning intrekken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Eindhovense afvalinzamelaar moet miljoenengunning intrekken
's-Hertogenbosch, 20 september 2017

Een afvalinzamelaar uit Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo heeft onterecht een voornemen tot sluiting van een contract gegund aan een gezamenlijke onderneming van deze afvalinzamelaar en een Deens bedrijf. Dit oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant zojuist. De gunning moet nu worden ingetrokken.

De afvalinzamelaar wilde samen met het Deense bedrijf een afvalverwerkingsinstallatie bouwen waarin afval wordt gerecycled en biogas wordt opgewekt. Hiertoe hebben de afvalverwerker en het Deense bedrijf een onderneming opgericht. Volgens een andere Nederlandse afvalverwerker werd deze opdracht – met een geraamde waarde van tenminste 320 miljoen euro - onterecht aanbesteed bij de gezamenlijke onderneming. De klus heeft een looptijd van 20 jaar en had wettelijk gezien openbaar aanbesteed moeten worden, stelt deze afvalverwerker. Het bedrijf vindt dat zij geen faire kans heeft gehad om deze klus binnen te halen. Bovendien zou de looptijd van 20 jaar te lang zijn. De Eindhovense inzamelaar stelt daartegenover dat er geen sprake is van het omzeilen van het aanbestedingsrecht. Volgens haar is gebruikgemaakt van een wettelijk vastgestelde uitzonderingsbepaling die dit mogelijk maakt.

Oordeel

De voorzieningenrechter hoeft de vraag of sprake is van misbruik van aanbestedingsrecht niet te beantwoorden. De gemeenschappelijke onderneming van de Eindhovense inzamelaar en het Deense bedrijf heeft namelijk niet voldaan aan de wettelijke aanbestedingsregels. De partijen hadden moeten laten zien dat zij tenminste 3 jaar bij de gezamenlijke onderneming betrokken zouden blijven, wat zij niet gedaan hebben. De rechter oordeelt daarom dat de voorgenomen gunning moet worden ingetrokken.

Uitspraak

Meest gelezen berichten