Eindhovense pedoseksueel moet opnieuw 3 maanden naar de gevangenis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Eindhovense pedoseksueel moet opnieuw 3 maanden naar de gevangenis
's-Hertogenbosch, 15 maart 2012

Pedoseksueel Sytze van der V. moet opnieuw 3 maanden naar de gevangenis. Op 29 juni 2010 werd de 64-jarige Eindhovenaar in hoger beroep veroordeeld vanwege ontucht met minderjarigen. Hij kreeg toen 36 maanden gevangenis-straf, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. Ook bepaalde het hof toen dat hij zich gedurende een proeftijd van 5 jaar moest gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen van de reclassering. Hier hield Van der V. zich niet aan. Hij weigerde namelijk mee te werken aan de aanwijzing van de reclassering om zijn verblijfplaats bekend te maken. De reden die hij hiervoor geeft is dat de reclassering zijn adres doorgeeft aan de burgemeester die Van der V. vervolgens mogelijk een gebiedsverbod oplegt. Vanwege die houding vorderde het Openbaar Ministerie een gedeeltelijke tenuitvoerlegging van de opgelegde voorwaardelijke straf.

Het hof vindt het - met het oog op het verkleinen van de kans op herhaling - noodzakelijk dat er toezicht en controle op het gedrag van Van der V. wordt uitgeoefend. Dat wordt bemoeilijkt als hij op een adres verblijft dat bij de reclassering niet bekend is of als hij geen woonruimte heeft. Momenteel heeft Van der V. geen woonruimte meer. Onlangs is hem een woning aangeboden, maar Van der V. heeft deze woning niet onvoorwaardelijk geaccepteerd. Hij had veel bezwaren tegen de woning en stelde als voorwaarde dat zijn veiligheid zou worden gegarandeerd.

Op dit moment kan, mede door toedoen van Van der V., niet op een goede wijze invulling worden gegeven aan het reclasseringstoezicht. Het hof wijst daarom de vordering van het OM toe. Dat betekent dat Van der V. 3 maanden gevangenisstraf moet ondergaan. Er blijft daarna nog een voorwaardelijk deel van 6 maanden gevangenisstraf staan.

Daarnaast legt het hof aan Van der V. op dat hij zijn adres aan de reclassering doorgeeft en dat hij huisbezoeken toestaat gedurende de rest van de proeftijd. Dit is namelijk noodzakelijk voor een goede uitoefening van het reclasseringstoezicht. De taak van de reclassering is om de veroordeelde hulp en steun te bieden om de kans op herhaling te verkleinen. Het hof merkt hierbij op dat dit op gespannen voet kan staan met de afspraak van de reclassering met gemeenten en andere ketenpartners om adressen van veroordeelden door te geven. Het hof oordeelt daarom, dat als er aanwijzingen zijn dat Van der V. in een bepaalde gemeente opnieuw met een gebiedsverbod zal worden geconfronteerd, de reclassering het adres geheim mag houden als dat nodig is om haar taak goed uit te kunnen oefenen.

Er kan geen cassatieberoep tegen deze beslissing worden ingesteld.

Uitspraken

Meest gelezen berichten