Eneco moet omwonenden betalen voor waardedaling van woningen door windturbinepark

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Eneco moet omwonenden betalen voor waardedaling van woningen door windturbinepark
's-Hertogenbosch, 08 september 2015

Eneco moet 2 omwonenden van een windturbinepark in Reusel planschade betalen. Dat besliste de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden verleende in 2012 vrijstelling van het bestemmingsplan om het windturbinepark in Reusel mogelijk te maken. Daarop verzochten 2 omwonenden de gemeente om planschade, omdat volgens hen de waarde van hun woning was gedaald door de komst van het windturbinepark. De gemeente besloot dat Eneco als eigenaar van het windturbinepark de omwonenden een tegemoetkoming voor planschade moest betalen. Hier maakte Eneco bezwaar tegen. De gemeente wees dit bezwaar af, waarop Eneco in beroep ging bij de rechtbank.

De omwonenden wonen op 485 meter en 950 meter afstand van de dichtstbijzijnde windturbine.

Bijgebouwen horen bij woning

De omwonende die op 485 meter afstand woont, heeft een landbouwbedrijf met bedrijfswoning. Volgens de rechtbank is er geen aanleiding om de bedrijfswoning en bijgebouwen los van elkaar te zien, zoals Eneco had betoogd. De omwonende had namelijk verzocht om een tegemoetkoming van de schade aan de woning en de bedrijfsopstallen. Bovendien is een gesplitste verkoop van het perceel niet reëel.

Geluidshinder en slagschaduw

Eneco erkent dat er voor de andere omwonende een toename is van het geluidsniveau en de slagschaduw die door de windturbine wordt veroorzaakt, maar dat zou dusdanig gering zijn dat deze voor risico van de omwonende komt. De rechtbank oordeelt anders. De bouw van windturbines ligt niet op elke plaats in Nederland in de lijn der verwachting. De bouw van dit windpark past niet in de lokale ruimtelijke structuur en ook niet in het beleid van de overheid. Ook al staat de woning op enige afstand van de dichtstbijzijnde windmolen en is het geen forse schade, ziet de rechtbank geen aanleiding om hier een hoger risico aan te nemen dan het wettelijk bepaalde normaal maatschappelijk risico van 2%.

 

Dat betekent dat de beslissing van de gemeente Reusel-de Mierden stand houdt en Eneco de omwonenden planschade moet betalen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten