GS moet bezwaren omwonenden puinverwerker Heeswijk-Dinther opnieuw bekijken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > GS moet bezwaren omwonenden puinverwerker Heeswijk-Dinther opnieuw bekijken
's-Hertogenbosch, 05 april 2017

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant moet opnieuw kijken naar de beslissing op bezwaren van omwonenden over een puinverwerkingsbedrijf in Heeswijk-Dinther. Dat oordeelt de bestuursrechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Een aantal omwonenden verzocht GS de milieuvergunning die in december 2013 werd verleend in te trekken. Zij stellen veel geluid- en stofoverlast te hebben van het breken en verwerken van puin en van het vele verkeer. Bovendien stond in de aanvraag voor de milieuvergunning een fout, namelijk dat de verleende vergunning in het bestemmingsplan past. GS wees het verzoek af en het daartegen gerichte bezwaar is ongegrond verklaard.

Oordeel rechtbank

De rechtbank constateert dat het bedrijf niet in het bestemmingplan past, maar dat een bestemmingsplanwijziging in voorbereiding is. Bovendien heeft GS een vergunning voor het tijdelijk afwijken verleend die de rechtbank 2 weken geleden heeft vernietigd. GS gaf bij de rechtbank aan dat bij het verlenen van de milieuvergunning niet is gecontroleerd of het bedrijf past in het bestemmingsplan, omdat in de aanvraag stond vermeld dat dit het geval was en omdat het bedrijf al jarenlang ter plekke was gevestigd. De rechtbank oordeelt dat de milieuvergunning juist is verleend vanwege de foutieve informatie in de aanvraag. Daarom was GS wel bevoegd om de vergunning in te trekken. Dat wil niet zeggen dat GS dat dan ook moet doen. Zij moet de omstandigheden van dit specifieke geval bekijken en een belangenafweging maken. Daarvoor is het van belang dat voor de inrichting van het bedrijf een bestemmingsplanwijziging in voorbereiding is waarbij het bedrijf, zoals dat in werking mag zijn op basis van de vergunning van 2013, positief wordt bestemd. De gemeenteraad van Bernheze beslist in april van dit jaar over de vaststelling van dit bestemmingsplan. Daarom volstaat de rechtbank met de opdracht aan GS om binnen 3 maanden nieuwe besluiten te nemen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten