Helmonds bedrijf veroordeeld voor dood 2 werknemers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Helmonds bedrijf veroordeeld voor dood 2 werknemers
's-Hertogenbosch, 23 november 2015

De rechtbank Oost-Brabant heeft een Helmonds bedrijf een boete opgelegd van in totaal 150.000 euro, waarvan 75.000 euro voorwaardelijk. Volgens de rechtbank is het bedrijf schuldig aan het overlijden van 2 werknemers en handelde het in strijd met wettelijke regels rond arbeidsomstandigheden.

Op 13 augustus 2014 vond een arbeidsongeval plaats bij een bedrijf in Helmond, waarbij 2 van haar medewerkers zodanig gewond raakten dat zij aan de gevolgen daarvan zijn overleden. De medewerkers werden buiten bewustzijn aangetroffen in een reactorvat dat gevuld was met argongas.

De rechtbank is van oordeel dat de dood van de slachtoffers aan de schuld van het bedrijf is te wijten. Het bedrijf had op de hoogte moeten zijn van de gevaren die zich in het reactorvat zouden kunnen voordoen en had ter voorkoming hiervan afdoende maatregelen moeten nemen. Zij is hierin in ernstige mate tekort geschoten. Door op een dergelijke wijze om te gaan met de veiligheid van de werknemers heeft het bedrijf naar het oordeel van de rechtbank zeer onvoorzichtig, onachtzaam en onzorgvuldig gehandeld.
De rechtbank stelt eveneens vast dat het bedrijf in strijd heeft gehandeld met de voorschriften van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De rechtbank is van oordeel dat dit deels opzettelijk is geweest.
 
De rechtbank heeft bij de strafoplegging in het nadeel van het bedrijf het volgende in aanmerking genomen. Het bedrijf heeft geen afdoende maatregelen genomen ter voorkoming van zware ongevallen en daardoor een onveilige situatie voor haar werknemers laten ontstaan. Deze onveilige situatie was gevaarlijk en zelfs levensbedreigend; de 2 werknemers zijn overleden aan de gevolgen van het inademen van argongas. De dood van de slachtoffers is bijzonder hard aangekomen bij de nabestaanden, wat ook wordt bevestigd door de ter terechtzitting voorgelezen verklaringen van de weduwe en zoon van één van de overleden werknemers. De rechtbank rekent dit alles het bedrijf zwaar aan. In het voordeel van het bedrijf weegt de rechtbank mee dat zij niet eerder voor strafbare feiten is veroordeeld, dat het bedrijf volledige medewerking heeft verleend aan het onderzoek en de houding van het bedrijf ten opzichte van de nabestaanden van de beide slachtoffers. De rechtbank legt een deel van de boete voorwaardelijk op om het bedrijf ervan te weerhouden opnieuw in de fout te gaan.

Uitspraken

Meest gelezen berichten