Hermes mag mystery guests inzetten, maar camerabeelden niet gebruiken tegen chauffeurs

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Hermes mag mystery guests inzetten, maar camerabeelden niet gebruiken tegen chauffeurs
's-Hertogenbosch, 07 augustus 2015

De kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant verbiedt vervoersbedrijf Hermes uit Eindhoven per direct beelden van camera’s in de bussen tegen werknemers te gebruiken. Het vervoersbedrijf mag wel anonieme rijinstructeurs als ‘mystery guests’ blijven inzetten.

De ondernemingsraad (OR) van Hermes stelde dat het vervoersbedrijf de regeling van de inzet van mystery guests zonder instemming van de OR had gewijzigd. Volgens de OR had hij daarover geïnformeerd en om instemming gevraagd moeten worden. Ook vroeg de OR aan de kantonrechter om Hermes te verbieden camerabeelden tegen werknemers te gebruiken, anders dan omschreven in de cameratoezichtregeling.
 

Mystery guests

Hermes laat sinds 2010 af en toe mystery guests meerijden in de bus. De chauffeur krijgt te horen dat er binnen vier weken een anonieme rijinstructeur meerijdt die hem beoordeelt op gedrag, houding en rijvaardigheid. De uitkomsten worden met de chauffeur besproken en komen in het personeelsdossier terecht.
 
De OR gaf aan pas in oktober 2014 op de hoogte te zijn gekomen van de inzet van mystery guests. Daarnaast is het oordeel van de anonieme rijinstructeur volgens de OR een personeelsbeoordeling. Dat maakt dat deze werkwijze volgens de OR instemmingsplichtig is.
 
Volgens Hermes is er geen wijziging van de regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling. Daarnaast was volgens Hermes geen instemming van de OR nodig vanwege de incidentele inzet.
 
De kantonrechter stelt vast dat chauffeurs al langer door rijinstructeurs worden beoordeeld. Het besluit in 2010 dat beoordelingen door mystery guests worden uitgevoerd, is geen wijziging van de regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling. Ook gebeurt het slechts incidenteel. Volgens de kantonrechter was er voor het besluit om anonieme instructeurs in te zetten geen instemming van de OR nodig.

Camerabeelden

De OR merkte op enig moment dat het vervoersbedrijf ook een wijziging had aangebracht in de cameratoezichtregeling, omdat Hermes meer dan incidenteel de beelden van die camera’s gebruikte tegen medewerkers.
 
De OR is van mening dat camerabeelden alleen (rechtspositioneel) tegen chauffeurs mogen worden gebruikt in geval van een redelijk vermoeden van een misdrijf of betrokkenheid daarbij. Volgens de OR is over deze kwestie uitvoerig intern onderhandeld en is die inperking uiteindelijk ook in de regeling opgenomen.
 
Volgens Hermes worden camerabeelden alleen gebruikt als er sprake zou zijn van laakbaar gedrag, zoals het roken van een sigaret in de bus, gebruiken van een mobiele telefoon tijdens het rijden of onjuiste bejegening van een reiziger.
 
De kantonrechter oordeelt dat Hermes de regeling over het cameratoezicht weliswaar niet heeft gewijzigd, maar wel te ruim uitlegt. Vanwege die te ruime uitleg verbiedt de kantonrechter het vervoersbedrijf met onmiddellijke ingang om camerabeelden tegen haar werknemers te gebruiken. De camerabeelden mogen -zoals in de regeling is opgenomen- alleen gebruikt worden bij een formele aangifte van een misdrijf of betrokkenheid daarbij of wanneer de beelden opgevraagd worden door politie of justitie.

Uitspraken

Meest gelezen berichten