Hof probeert patstelling te doorbreken in zaak Sytze van der V.

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Hof probeert patstelling te doorbreken in zaak Sytze van der V.
's Hertogenbosch, 23 november 2011

Maandag 21 november 2011 heeft de raadkamer van het gerechtshof
’s-Hertogenbosch zich gebogen over de vordering van het Openbaar Ministerie tot tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd* aan Sytze van der V. Het OM heeft geconstateerd dat Van der V. zich niet houdt aan de opgelegde bijzondere voorwaarde om zich te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen van de reclassering. Het gaat hier meer bijzonder om de aanwijzing van de reclassering aan veroordeelde om zijn huidige verblijfplaats kenbaar te maken. Door dit na te laten is de reclassering niet in staat het toezicht uit te oefenen en de kans op herhaling terug te dringen, zo luidt het standpunt van het Openbaar Ministerie.

Tijdens de zitting van maandag jl. voerde Reclassering Nederland aan dat men niet in staat is het toezicht voldoende inhoud te geven tegen de doelstelling van beveiliging van de samenleving, omdat Van der V. weigert door te geven waar hij verblijft. Van der V. wil zich op zichzelf niet aan het reclasseringstoezicht onttrekken, maar weigert wel aan de reclassering zijn verblijfplaats te noemen, omdat deze vervolgens de burgemeester van de betreffende gemeente op de hoogte brengt die hem dan de gemeente uitzet zoals al enkele keren is voorgekomen.

Hierdoor is een patstelling ontstaan. De reclassering handhaaft zijn eis dat Van der V. doorgeeft waar hij verblijft en Van der V. weigert dat tenzij de reclassering garandeert dat zijn verblijfplaats niet wordt doorgegeven aan de burgemeester om te voorkomen dat Van der V. opnieuw verbannen wordt.

Het hof zag tijdens de zitting aanleiding om op dit moment niet zondermeer over te gaan tot de gevraagde (gedeeltelijke) tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf. Het hof is van oordeel dat de maatschappij uiteindelijk meer gebaat is bij de behandeling van Van der V. dan bij simpelweg een gevangenisstraf. Daarom heeft het hof aan de drie betrokken partijen, te weten het Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland en Van der V., opdracht gegeven samen naar een oplossing te zoeken. Gezamenlijk zullen ze daarvoor op zoek moeten gaan naar een gemeente die Van der V. onderdak wil geven. Vervolgens kunnen dan afspraken worden gemaakt die er uiteindelijk toe zouden moeten leiden dat de behandeling van Van der V., die hijzelf ook nodig acht, van de grond komt.

De zaak is aangehouden tot 1 maart 2012. Dan bekijkt het hof of de partijen tot een gezamenlijke oplossing zijn gekomen.*

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch veroordeelde Van der V. op 22 juni 2009 en 29 juni 2010 tot 36 maanden gevangenisstraf waarvan 9 maanden voorwaardelijk wegens ontucht bij minderjarigen. Tevens bepaalde het hof dat hij zich gedurende een periode van vijf jaar moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen van de reclassering.

Uitspraken

Meest gelezen berichten